News and Events

Call for Papers: Language and History from Below - Colloquium & Masterclass!

Op zaterdag 25 april vindt in de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen en Kunsten een interdisciplinair colloquium plaats getiteld "Constructing the self: linguistic and historical perspectives on identity and authenticity in egodocuments and other writings from below ". Voorstellen voor bijdragen kunnen nog tot vrijdag 20 februari worden ingestuurd.


Afscheidscollege prof.dr. Keetie Sluyterman: Spelers op de gecoördineerde markt. Een terugblik.

Het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis van de Universiteit Utrecht nodigt alle belangstellenden uit tot het bijwonen van het afscheidscollege van prof.dr. Keetie Sluyterman , sinds 2004 als hoogleraar bedrijfsgeschiedenis verbonden aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht. De titel van het afscheidscollege luidt: Spelers op de gecoördineerde markt. Een terugblik. Het college zal plaatsvinden op: donderdag 19 maart 2015 om 16.15 uurin de aula van het Academiegebouw, Domplein 29, te Utrecht.


Posthumus International Peer Review

On Monday 20 and Tuesday 21 April, the International Evaluation Committee will review the N.W. Posthumus Institute in Leiden. This event takes place every 5-7 years, to make sure that the Research School is on the right track in research and teaching, and to have an objective measurement of their quality. The research leaders and the office of Posthumus are busy working on an self-study report that provides the committee with the basic information.