Dr. M.S. (Martine) Prange

Position:
  • Assistant Professor and Postdoctoral Research Fellow
Expertise:
  • History of Modern Philosophy
  • Nietzsche
  • Aesthetics
  • Political Philosophy
  • Conflict and Cosmopolitanism
  • Philosophy of Sports (Soccer and Social Justice/ Human Development/ Peace&Capacity Building)
Supervisor Research Project 'Van voetbalvrouwen tot vrouwenvoetbal. Een interdisciplinair onderzoek naar de maatschappelijke impact van meidenvoetbal in Nederland'.

Meidenvoetbal is de snelstgroeiende sport ter wereld, óók in Nederland. Maar wat betekent deze ontwikkeling sociaal gezien? Hoe draagt deze ontwikkeling bij aan de gelijkschakeling van mannen en vrouwen en de sociale integratie van allochtone meisjes, en welke rol spelen de (nieuwe) media hierin?

Daarvan weten we nog erg weinig. Om deze lacunes op te vullen, onderzoeken twee AIO's onder supervisie van Dr. Martine Prange (projectleider) en Dr. Martijn Oosterbaan (vice-projectleider), samen met Dr. Agnes Elling en Drs. David Romeijn van het Mulier Instituut en in samenwerking met de Johan Cruyff Foundation en Triple Double Sportmarketing: 1. de geschiedenis en huidige professionalisering, 2. de voetbalbeleving van allochtone meisjes tussen etniciteit en religie en 3. de media-representatie van meidenvoetbal in Nederland via een interdisciplinaire studie, die methoden uit de filosofie, culturele antropologie, sportsociologie en mediastudies integreert. Kwalitatief onderzoek (interviews met voetbalmeiden op straat, toernooien en clubs) wordt ondersteund door kwantitatief onderzoek, media-analyse en filosofische theorievorming; theorievorming wordt gevoed door de interviewresulaten. Het past daarbij niet het geijkte ‘genderperspectief’ toe, maar de nieuwe ‘capabilities&human development’ benadering, die uitgaat van de talenten en kwaliteiten van vrouwen zonder deze onmiddellijk met mannen te vergelijken. Onze centrale onderzoeksvraag is ‘wat is de maatschappelijke impact van vrouwenvoetbal in Nederland?’ 

Dit onderzoek is pioniersonderzoek dat nieuwe kennis oplevert over de betekenis van sport voor de talentontwikkeling en sociale integratie van (allochtone) meiden en een omvattend beeld geeft van de status en toekomst van het Nederlandse vrouwenvoetbal. Hiermee genereren we fundamentele en praktische kennis, die het beleid van nationale en internationale voetbal- en sportbonden  (Johan Cruyff Foundation, BeNe League, KNVB, KBVB, UEFA, NOC*NSF) aanstuurt en de internationale voetbal- en sociale sportstudies van onderop vernieuwt. De looptijd van dit project is 1 september 2013-31 augustus 2016.

Centrale begrippen:

Meiden- en vrouwenvoetbal; Capacity-building; ‘Creatief Conflict’; ‘Levensstijl’; Capabilities/Human Development Approach

Research

In January 2012, I started as Post-Doc Researcher in the NWO Vrije Competitie Research Project ‘Between Deliberation and Agonism. Rethinking Conflict and its Relation to Law’, for which I am writing the monograph Conflict and Cosmopolitanism: Kant and Nietzsche on War and Peace. This will be the first comparative analysis in monograph form of Kant and Nietzsche’s political philosophies.

In my research, I aim to demonstrate, against the general idea that Kant and Nietzsche are sworn enemies (Kant being the propagator of universal, ‘perpetual’ peace and Nietzsche a plain warmonger), that the chasm between them is not as large as commonly portrayed, by offering a combined analysis of Kant and Nietzsche’s conceptions of ‘creative conflict’ in the context of their cosmopolitan philosophies. In so doing, I reinterpret Kant’s cosmopolitan thought from the perspective of ‘creative conflict’ and examine Nietzsche as a thinker of cosmopolitanism. Further, I develop a new approach to cosmopolitan philosophy from the perspective of ‘creative conflict’, by analysing critically contemporary Kantian cosmopolitanisms (Habermas, Appiah, Rawls, Nussbaum).

I was AIO (funded PhD candidate and junior lecturer) at Groningen University between 2002 and 2007. I received my PhD from Groningen University, Department of Philosophy, for my PhD thesis Nietzsche's Ideal Europe. Aestheticization and Dyncamic Interculturalism from The Birth of Tragedy to The Gay Science (November 2007). This dissertation was nominated for the Keetje Hodshon Award (Best PhD Dissertation in Philosophy & Theology). 

In 2005 my MA thesis was published as the book Lof der Mediterrannee: Nietzsches vrolijke wetenschap tussen noord en zuid (Kempen: Klement).

In June 2013 my book Nietzsche, Wagner, Europe appears at De Gruyter publishers (Berlin/New York), in the series Monografien und Texte zur Nietzscheforschung.

Teaching

In 2012-2013, I shall be teaching the course Nietzsche and the Germans at the Institute for Philosophy of Leiden University. In 2013-2014, I shall be teaching the BA3/MA Course Kant's Political Philosophy in semester 1.

From 2008 until 2010 I was lecturer in philosophy at the University of Amsterdam (International School for the Humanities and Social Sciences (ISHSS), Faculty of Social and Behavioural Sciences), where I taught From Paradise to Media-Event: On the Philosophy of History and Historiography and Conflict and Communication in Democracy and Tragedy.

From 2009 until 2012, I was lecturer in philosophy at Maastricht University (Faculty of Arts and Social Sciences, Department of Philosophy), where I taught the courses After the Apocalypse, Cultural Pluralism, and Introduction to Philosophy, next to tutoring courses in metaphysics, ethics, and political philosophy.

Last Modified: 11-12-2015