14 jan 2014 | Promotie Zoltan Pall | De opkomst van de salafi da'wa beweging in Noord-Libanon | Universiteit Utrecht

Op 14 januari 2014 verdedigde NISIS promovendus Zoltan Pall zijn proefschrift over de salafi-da'wa-beweging in Noord-Libanon. Proefschrift: Salafism in Lebanon: Local and Transnational Resources. Promotor: Prof. dr. Martin van Bruinessen. Tijd: 14:30 tot 15:30. Plaats: Universiteit Utrecht, Senaatszaal.

Salafisme in Libanon

In zijn proefschrift onderzoekt Zoltan Pall de salafi-da’wa-beweging in Noord-Libanon. Hij beantwoordt de vraag hoe en waarom de beweging opgekomen is als een cruciale speler in de Libanese soennitische sociale en politieke sfeer. Daarbij schenkt hij specifiek aandacht aan de ontwikkeling en structuur van het salafisme van Noord-Libanon.

Voor zijn studie onderzocht Pall niet alleen de lokale context maar ook de transformatie van de transnationale omgeving en de dynamiek van het salafisme op een transnationaal niveau. Pall schenkt speciale aandacht aan hoe de beweging in Noord-Libanon gerelateerd is aan de Arabische Golf en de Europese moslimgemeenschappen.


Promotie

Promovendus:        Zoltan Pall
Proefschrift:           Salafism in Lebanon: Local and Transnational Resources
Promotor 1:           Prof. dr. Martin van Bruinessen

Datum:                 14 januari 2014
Tijd:                     14:30 tot 15:30
Locatie:                 Academiegebouw
Zaal:                    Senaatszaal

Last Modified: 23-01-2015