Dr Nicolet Boekhoff - van der Voort

Lecturer of Islam & Arabic at Radboud University.

Current research interests

- Islamic tradition material on the origins of Islam and the life of the Prophet Muhammad in particular.


Publications

Boekhoff-van der Voort, N., Between History and Legend: The Biography of the Prophet Muhammad by Ibn Shihāb al-Zuhrī, unpublished Ph.D-thesis, Nijmegen: Radboud University, January 2012.

Boekhoff-van der Voort, N., "The Kitāb al-maghāzī of `Abd al-Razzāq b. Hammām al-San`ānī: Searching for earlier source-material", in Transmission and dynamics of the textual sources of Islam: Essays in Honour of Harald Motzki, ed. N. Boekhoff-van der Voort, C. Versteegh & J. Wagemakers, Leiden & Boston: Brill, 2011, 27-47.

Boekhoff-van der Voort, N. (ed.), C. Versteegh & J. Wagemakers, Transmission and dynamics of the textual sources of Islam: Essays in Honour of Harald Motzki, Leiden & Boston: Brill, 2011.

Boekhoff-van der Voort, N., “’Strijd tegen hen […] totdat ze naar vermogen onderdanig de schatting betalen’: De positive van christenen en joden in het vroeg-islamitische rijk”, in Ex Tempore, 30 (2011) 3, 182-191.

Boekhoff-van der Voort, N., "The raid of the Hudhayl: Ibn Shihab al-Zuhri's version of the event", in H. Motzki with N. Boekhoff-van der Voort & S. Anthony, Analysing Muslim traditions: Studies in legal, exegetical and maghazi Hadith, Leiden & Boston: Brill, 2010, 305-383.

Boekhoff-van der Voort, N., "Hind bint ‘Utba, de ‘levereetster’: Verhalen over een invloedrijke vrouw uit de tijd van de profeet Muhammad", in Jaarboek voor vrouwengeschiedenis, 29 (2009), 43-60.

Last Modified: 10-04-2015