Dr. A.J. (Ariane) van Santen

Position:
 • Lecturer
Expertise:
 • Morphology


Telephone number: +31 (0)71 527 2129
E-Mail: a.j.van.santen@hum.leidenuniv.nl
Faculty / Department: Faculteit der Geesteswetenschappen, Leiden Univ Centre for Linguistics, LUCL diversen
Office Address: Witte Singel-complex
P.N. van Eyckhof 1
2311 BV Leiden
Room number 2.03b


Research

My research focuses on theoretical and descriptive issues in morphology and its relation to semantics. My research interests also includes language change, language variation and language acquisition (Dutch as a second language). My object language is Dutch.

Publications

 • Morfologie. De woordstructuur van het Nederlands. 2e geheel herziene druk, Amsterdam: AUP 1998. [met Geert Booij].
 • Gezocht: functiebenamingen (m/v). Den Haag: Sdu 2001, 134 pp. [Samen met Johan de Caluwe]
 • ‘How feminine is a linguist? On the meaning of non-feminine names of professions’. In: Arie Verhagen & Jeroen van de Weijer (eds.), Usage-based Approaches to Dutch. Utrecht: LOT,  2003, p. 7-26.
 • Vroege psycholinguïstiek in Nederland. Van Ginneken, Rombouts en kindertaalontwikkeling. [met M. van derWal]. Nederlandse Taalkunde, 10 (2005) pp. 1-29.
 • Nederlands uit Franse en Chinese mond, Invloed van T1 op de plaatsing van klemtoon in Nederlands als tweede taal? [met J. Caspers]. Nederlandse Taalkunde 11 (2006), 289-318.

Other publications can be found under 'Published work' (top page).

Teaching activities

 • traditional sentence analysis
 • morphology
 • semantics
 • language variation
 • language change
 • language acquisition (second and first)

Curriculum Vitae

1944 Geboren in Voorburg
1963 - 1970 Studie Nederlands in Leiden
1970 - nu Wetenschappelijk medewerker/universitair docent Nederlandse taalkunde in Leiden

Last Modified: 31-01-2013