Publications of LUCAS members in 2009

List of publications 2009 of LUCAS members, in alphabetical order

A

Akkerman, N.N.W.

▪ ‘Brieven schrijven is politiek bedrijven: De correspondentie van Elizabeth Stuart, Koningin van Bohemen’, in: Historica: Vrouwengeschiedenisblad, 31 (2009) 2, pp. 16-18.

▪ — & M.C.M. Corporaal, ‘Mad Science Beyond Flattery: The Correspondence of Margaret Cavendish and Constantijn Huygens’, in: S.H. Mendelson (ed.), Margaret Cavendish (= Ashgate Critical Essays on Women Writers in England, 1550-1700, 7), Farnham, England & Burlington, USA: Ashgate 2009, pp. 263-304.

 

Alphen, E.J. van

▪ — & Marc Donnadieu, Marian Breedveld, Deventer: Thieme Art 2009, 128 pp.

▪ ‘De canon onder vuur’, in: L. Duyvendak & S. Pieterse (eds.), Van spiegels en vensters: de literaire canon in Nederland, Hilversum: Verloren 2009, pp. 98-107.

▪ ‘Immersed in Abstraction/Aufgenommen in die Abstraktion’, in: E.J. van Alphen & Marc Donnadieu, Marian Breedveld, Deventer: Thieme Art 2009, pp. 110-119.

▪ ‘Visual Archives and the Holocaust: Christian Boltanski, Ydessa Hendeles & Peter Forgacs’, in: A. van den Braembussche & H. Kimmeerle (eds.), Intercultural Aesthetics: A Worldview Perspective (= Einstein Meets Magritte: An Interdisciplinary Reflection on Science, Nature, Art, Human Action and Society, 9), Berlin: Springer, 2009, pp. 137-156.

▪ —, C.E. Smith & M.G. Bal (eds.), The Rhetoric of Sincerity (Cultural Memory in the Present), Stanford: Stanford University Press 2009, 338 pp.

▪ ‘Introduction’, in M.G. Bal, C. Smith & E.J. van Alphen (eds.), The Rhetoric of Sincerity (Cultural Memory in the Present), Stanford: Stanford University Press 2009, pp. 1-18.

▪ ‘Die Dekonstruktion der Mänlichkeit – Zur Körpersprache im Werk Francis Bacons’, in: D. Heicker (ed.), Francis Bacon: Ein Malerleben in Texten und Interviews, Berlin: Parthas 2009, pp. 182-209.

▪ ‘Second Generation Testimony: Transmission of Trauma and Postmemory’, in: B. Jongy & A. Keilhauer (eds.), Transmission/Heritage dans l'ecriture contemporaine de soi, Clermond-Ferrand: Presses Universitaires Blaise Pascal, pp. 181-198.

 

Anrooij, W. van

▪ ‘Over de actualiteit van Willem de Vreese’, in: Spiegel der Letteren, 51 (2009) 2, pp. 187-191.

▪ —, D. de Geest & M. Kemperink, ‘Vooraf’, in: Spiegel der Letteren, 51 (2009) 2, p. 125.

Literarische Kleinformen im Spiegel mittelniederländischer Sammelhandschriften (= Freiburger Mediävistische Vorträge, 2), Basel: Schwabe 2009.

▪ ‘Handschriften als spiegel van de middeleeuwse tekstcultuur’, in: H. Waalwijk & J. Weterings (eds.), Spreken is goud. Oraties en colleges van hoogleraren... en de archivistiek (= Jaarboek Psychiatrie en Psychotherapie, vol. 2008), ’s-Gravenhage: Stichting Archiefpublicaties 2009, pp. 72-88.

▪ ‘Bibliotheca Thysiana. Een paradijs voor liefhebbers van het oude boek’, in: Leven! Magazine, 4 (2009) 16, pp. 126-132.

▪ ‘De stille kracht...’, in: Metaal, Tijdschrift voor Leidse Neerlandici, 6 (2009) 1, pp. 35-35.

▪ ‘Hendrik van Heessel. Herold am römisch-deutschen Kaiser- und burgundischen Herzogshof’, in: W. Kunicki, J. Rzeszotnik & E. Tomiczek (eds.), Breslau und die Welt. Festschrift für Prof. Dr. Irena Swiatlowska-Predota zum 65. Geburtstag, Wroclaw/Dresden: Neisse 2009, pp. 17-34.

▪ ‘King of Arms of the Ruwieren: A Special Function in the German Empire’, in: K. Stevenson (ed.), The Herald in Late Medieval Europe, Woodbridge: The Boydell Press 2009, pp. 111-132 + Plate II.

Literarische Kleinformen im Spiegel mittelniederländischer Sammelhandschriften (= Freiburger Mediävistische Vorträge, 2), Basel: Schwabe 2009, 35 pp.


B

Beer, S.T.M. de

▪ ‘The Pointierung of Giannantonio Campano’s Epigrams: Theory and Practice’, in: S.T.M. de Beer, K.A.E. Enenkel & D. Rijser (eds.), The Neo-Latin Epigram. A Learned and Witty Genre (= Supplementa Humanistica Lovaniensia, 25)), Leuven: Leuven University Press 2009, pp. 131-157.

▪ —, K.A.E. Enenkel & D. Rijser (eds.), The Neo-Latin Epigram. A Learned and Witty Genre (= Supplementa Humanistica Lovaniensia, 25), Leuven: Leuven University Press 2009, 338 pp.

▪ ‘Boekbespreking’ [bespreking van: Henk van Gessel, Pasquino. Spot en satire in het Oude Rome], in: RR Roma nel Rinascimento. Bibliografia e Note, 2009, pp. 243-245.

 

Beek, J.L. van

Leken trekken tot Gods Woord. Dirc van Herxen (1381-1457) en zijn Eerste Collatieboek, Hilversum: Verloren 2009, 279 pp. (Diss. Leiden.)

 

Beheydt, L.J.

▪ ‘De lome beweeglijkheid van de culturele identiteit. Culturele identiteit, taal en vertaling’, in: M. Hindertael, L. Jooken & H. Verstraete (eds.), De aarde heeft kamers genoeg, Antwerpen/Apeldoorn: Garant 2009, pp. 19-31.

▪ ‘Hoe Nederlands is Piet Mondria(a)n?, in: Ons Erfdeel, 3 (2009), pp. 40-51.

▪ ‘In het begin was het woord. Woord- en betekenisgerelateerde taalkunde’, in: R. Boogaart, J. Lalleman, M. Mooijaert & M. van der Wal (eds.), Woorden wisselen. Voor Ariane van Santen bij haar afscheid van de Leidse universiteit (= SNL-reeks, 20), Leiden: SNL 2009, pp. 159-166.

 

Berg, R.M. van den

▪ ‘As we are always speaking of them and using their names on every occasion. Plotinus, Enn. III.7 [45]: Language, Experience and the Philosophy of Time in Neoplatonism’, in: R. Chiaradonna & F. Trabattoni (eds.), Physics and Philosophy of Nature in Greek Neoplatonism, Leiden/Boston: Brill 2009, pp. 101-120.

▪ ‘Boekbespreking’ [bespreking van: Eyólfur Kjalar Emisson, Plotinus on Intellect, Oxford: Oxford University Press 2007, 232 pp.], in: Mnemosyne, 62 (2009), pp. 315-317.

 

Beukers, H.

▪ — & H.H. Kruyswijk, ‘Hart en ziel. Michaël Servet en de ontdekking van de kleine bloedsomloop’, in: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 153 (2009), pp. 98-101.

▪ Van Oost naar West: sporen van Oost-Azië in de Leidse Universiteitsbibliotheek.

▪ ‘J.K. van den Broek, the Last Civil Surgeon and the First Naval detachment’, in: T. Aikawa (ed.), One Hundred and Fifty Years of Modern Medicine in Japan, Nagasaki: Nagasaki University School of Medicine 2009, pp. 17-24.

▪ ‘J.L.C. Pompe van Meerdervoort, Medical Pioneer in Japan’, in: T. Aikawa (ed.), One Hundred and Fifty Years of Modern Medicine in Japan, Nagasaki: Nagasaki University School of Medicine 2009, pp. 25-34.

▪ —, R.G.A. de Boer & A.J. Bierman, ‘Paul Ehrlichs zoektocht naar specifieke geneesmiddelen’, in: Geschiedenis der Geneeskunde, 13 (2009), pp. 291-300.

 

Boele, O.F.

▪ ‘“New Times Require New People”. The Demise of the Epoch-making Hero in Late Nineteenth-Century Russian Literature’, in: S. Brouwer (ed.), Dutch Contributions to the Fourteenth International Congress of Slavists, Ohrid, September 10-16, 2008, Amsterdam/New York: Rodopi 2009, pp. 133-149.

▪ ‘Aleksei Balabanov: Morphia’ (Morfii, 2008), in: Kinokultura, 25 (2009),

.

Erotic Nihilism in Late Imperial Russia. The Case of Mikhail Artsybashev’s “Sanin”, Madison: University of Wisconsin Press 2009, 274 pp.

 

Boers-Goosens, M.E.W.

▪ ‘De canon is dood, leven de canon!’, in: Internationale Neerlandistiek, 47 (2009) 1, pp. 50-57.

 

Boletsi, M.

▪ —, C. Birdsall, I. Sapir & P. Verstraete (eds.), Inside Knowledge: (Un)doing Ways of Knowing in the Humanities, Newcastle: Cambridge Scholars Press 2009, 315 pp.

▪ ‘Barbarism as a Mode of (not) Knowing’, in: C. Birdsall, M. Boletsi, I. Sapir & P. Verstraete (eds.), Inside Knowledge: (Un)doing Ways of Knowing in the Humanities, Newcastle: Cambridge Scholars Press 2009, pp. 57-75.

▪ ‘Introduction’, in: C. Birdsall, M. Boletsi, I. Sapir & P. Verstraete (eds.), Inside Knowledge: (Un)doing Ways of Knowing in the Humanities, Newcastle: Cambridge Scholars Press 2009, pp. 1-13.

▪ ‘The Travels of a Literary Topos: C. P. Cavafy’s “Waiting for the Barbarians” and its Visual Restagings’, in: Cavafy Forum, University of Michigan, Department of Modern Greek, 2009.

▪ —, Arnold van Gemert [e.a.] (eds.), Prisma Groot Woordenboek Nieuwgrieks-Nederlands/Nederlands-Nieuwgrieks, Houten: Het Spectrum 2009.

 

Booth, J.

▪ ‘The Amores: Ovid making love’, in: P.E. Knox (ed.), A Companion to Ovid (Blackwell Companions to the Ancient World), Oxford: Wiley Blackwell 2009, pp. 61-77.

 

Bostoen, K.J.S.

▪ ‘Universiteit Stellenbosch’, in: S. Cnossen (ed.), Vermogen om te geven. Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds, Den Haag: Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds 2009, pp. 49-50.

 

Bremmer Jr., R.H.

An Introduction to Old Frisian. History, Grammar, Reader, Glossary, Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins 2009, 237 pp.

▪ —, M. Barnes, G. Lerchner & H.F. Nielsen (eds.), NOWELE: North-Western European Language Evolution, (2009), pp. 56-57.

▪ —, L. Swain & M. Ziegler (eds.), The Heroic Age. A Journal of Early Medieval Northwestern Europe, 2009.

Van Ambt tot Zonde. Een greep uit onze christelijke woordenschat, Heerenveen: Protestantse Pers/Uitgeversgroep Jongbloed 2009, 128 pp.

▪ —, P.J. Smith, H.T. Oostendorp, J.G.A.M. Jacobs, W. Koopman & Sjaak Onderdelinden (eds.),

Neophilologus, 93 (2009).

 

Buijs, M.

▪ M. Buijs, B. Jacquinod, J. Lallot & A. Rijksbaron (eds.), The Historical Present in Thucydides. Semantics and Narrative Function – Le présent historique chez Thucydide. Sémantique et fonction narrative, Leiden: Brill 2009.

▪ ‘Boekbespreking’ [bespreking van: Lucretius, De natuur van de dingen — De rerum natura. Uitgegeven, vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Piet Schrijvers], in: Hermeneus, 81 (2009) 1, pp. 42-43.

▪ ‘Boekbespreking’ [bespreking van: Aurelius Augustinus, Wijsheid van leerlingen. Preken over teksten uit de Handelingen van de Apostelen [Sermones de scripturis 148-150]. Bezorgd, vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen & Annemarie Six-Wienen], in: Hermeneus, 80 (2009) 4, p. 210, .

▪ ‘Boekbespreking’ [bespreking van: . Tekst, inleiding, vertaling & aantekeningen Henk Schoonhoven], in: Hermeneus, 81 (2009).

▪ ‘Boekbespreking’ [bespreking van: Harry Mount, Et cetera en al dat andere Latijn,], in: Hermeneus, 81 (2009), .

 

Burger, J.P.

▪ ‘De levenskracht van marginale verhalen over misdaad. Moderne sagen, ostension en culturele criminologie’, in: D. Siegel, F.H.M. van Gemert & F. Bovenkerk (eds.), Culturele criminologie, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2009, pp. 83-95.

▪ —, L. Anemaet & J.C. de Jong, ‘Exploring everyday ethos. Ethos techniques in online discussions about extraordinary experiences’, in: T. van Haaften, H. Jansen, J.C. de Jong & A.W.M. Koetsenruijter (eds.), Rhetoric in Society. Second Conference, Leiden: Rhetoric in Society 2009. (CD-rom.)

▪ —, T. Dersjant & A.R.J.Pleijter, ‘Factcheckers lopen achter de feiten aan. Hoe de luis in de pels luizen in de pels kreeg’, in: B. Ummelen (ed.), Journalistiek in diskrediet, Diemen: AMB 2009, pp. 81-94.

▪ — & J.C. de Jong, Handboek stijl. Adviezen voor aantrekkelijk schrijven, 2e, herz. dr., Groningen: Noordhoff 2009, 329 pp.

▪ — & S. Top (eds.) ‘Op verhaal komen’ [bespreking van: Limburgs sagenboek, Moderne sagen en geruchten uit Vlaanderen, Oost-Vlaams sagenboek, Sagen uit de provincie Antwerpen, Vlaams-Brabants sagenboek, Westvlaams sagenboek, Davidsfonds/Literair, 2004], in: Fabula. Cultuur-historisch Magazine 50 (2009), pp. 175-178.

▪ ‘The Smiley Gang Panic. Ethnic Legends about Gang Rape in the Netherlands in the Wake of 9/11’, in: Western Folklore, 68 (2009) 2/3, pp. 275-295.

▪ ‘U wordt genept, broeders! Sage en waarheid in protesten tegen Jezusfilms’, in: J. Exalto & F. van Lieburg (eds.), Spoken op het kerkhof. Verkenningen van protestantse vertelcultuur (= Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme na 1800, 17), Zoetermeer: Meinema 2009, pp. 135-153.

C

Churampi Ramírez, A .I.

El cacicazgo de Higuey: cazabe, oro e insurrecció n. XV Congreso Internacional de AHILA 1808-2008: Crisis y problemas en el mundo Atlántico, Leiden: Departamento de Estudios Latinoamericanos 2009. (CD-rom.)

▪ ‘Leyendo la historia escrita en la tierra. El Jinete Insomne de Manuel Scorza’, in: onbekend FGW, I (2009), pp. 216-228.

D

Delbeke, M. J.F.

▪ ‘Ambigue spel binnen de kavel’, in: A+, 218 (2009), pp. 52-53.

▪ —, S. Devoldere, I. Strauwen & K. Daem, Robbrecht en Daem. Pacing through Architecture, Keulen: Verlag der Buchhandlung Walther König 2009.

▪ ‘Ephemeral Principles’, in: M.J.F. Delbeke, S. Devoldere, I. Strauwen & K. Daem, Robbrecht en Daem. Pacing through Architecture, Keulen: Verlag der Buchhandlung Walther König 2009, pp. 181-193.

▪ ‘Custos Montium. A Prophecy on the Election of Alexander VII in Jean Lepautre’s Depiction of the Chapel of Notre Dame de la Paix in the Louvre’, in: Zeitschrift für Kunstgeschichte, 3 (2009), pp. 369-388.

▪ ‘Kanaalhuizen, Gent’, in: B. De Meulder & K. Van Herck, Wonen in meervoud. Groepswoningbouw in Vlaanderen 2000-2010, Amsterdam: SUN 2009, p. 43.

▪ ‘Levende Stenen’, in: G. Rooijakkers (ed.), De hemel in tegenlicht. Macht en devotie in het aartsbisdom Mechelen, Tielt: Lannoo 2009, pp. 108-123.

▪ ‘P.NT2’, in: B. De Meulder & K. Van Herck, Wonen in meervoud. Groepswoningbouw in Vlaanderen 2000-2010, Amsterdam: SUN 2009, pp. 110-117.

▪ ‘Puttenberg’, in: B. De Meulder & K. Van Herck, Wonen in meervoud. Groepswoningbouw in Vlaanderen 2000-2010, Amsterdam: SUN 2009, pp. 74-83.

▪ ‘Zwembadsite’, in: B. De Meulder & K. Van Herck, Wonen in meervoud. Groepswoningbouw in Vlaanderen 2000-2010, Amsterdam: SUN 2009, pp. 144-149.

 

Deuze, M.J.P.

▪ ‘Convergence Culture and Media Work’, in: A. Perren & J. Holt (eds.), Media Industries: History, Method, and Theory, Malden: Blackwell 2009, [pp. n.a.].

▪ ‘Journalism and Convergence Culture’, in: A. Stuart (ed.), The Routledge Companion to News and Journalism Studies, London & New York: Routledge 2009, pp. 267-276.

▪ ‘Journalism, Citizenship, and Digital Culture’, in: Z. Papacharissi (ed.), Journalism and Citizenship: New Agendas, London & New York: Routledge 2009, pp. 15-28.

▪ ‘Media Industries, ‘Work and Life, in: European Journal of Communication, 24 (2009) 4, pp. 1-14.

▪ ‘Technology and the Individual Journalist: Agency Beyond Imitation and Change’, in: B. Zelizer (ed.), The Changing Faces of Journalism: Tabloidization, Technology and Truthiness, London & New York: Routledge 2009, pp. 82-98.

▪ ‘The People Formerly Known As The Employers’, in: Journalism Theory Practice & Criticism), 10 (2009) 3, pp. 315-318. (Internetpublicatie.)

▪ ‘The future of citizen journalism’, in: S. Allan & E. Thorson (eds.), Citizen Journalism: Global Perspectives, New York: Peter Lang 2009, pp. 255-264.

▪ ‘Workstyles in the Media Production Industries: Mapping Media Work’, in: Journal of Media Sociology, 1 (2009) 1&2, pp. 22-41. (Internetpublicatie.)

▪ (ed.), Journalism Theory Practice & Criticism, 10 (2009).

 

Diallo, E.B.D.

Moi qui vous parle: identité et énunciation dans l’écriture de Tierno Monénembo, [Z. pl.: z.u.] 2009. (Diss. Leiden.)

 

Dongelmans, B.P.M.

▪ ‘Boekbespreking’ [bespreking van: G.J. Johannes, Dit moet u niet onverschillig wezen! De vaderlandse literatuur in het Noord-Nederlands voortgezet onderwijs 1800-1900], in: De Negentiende Eeuw, 33 (2009), pp. 123-124.

▪ (ed.), De Gulden Passer, 87 (2009).

—, R. Aerts, L. Tibbe, H. te Velde, M.J. Janse & E. Koolhaas (eds.), De Negentiende Eeuw (2009).

(ed.), Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis, 16 (2009).

 

Driel, J.M., van

▪ ‘Jacob van Maerlant's Strophic Poems and Flemish Literature’, in: L. Seláf (ed.), Simple Strophic Forms - Forms simples strophiques (= Poetica et Metrica, 1), Budapest: AKADÉMIAI KIADÓ, Groningen: Kluwer Wolters 2009, pp. 111-129.

▪ ‘Vileine speelsheid. Op zoek naar de kunst van Willem’, in: Tiecelijn, Jaarboek van het Reynaertgenootschap, 22 (2009), pp. 273-189.

 

Dijkhuizen, J.F. van

& Karl Enenkel (eds.), The Sense of Suffering: Constructions of Physical Pain in Early Modern Culture (= Intersections 12), Leiden: Brill 2009, 504 pp.

▪ ‘Partakers of Pain: Religious Meanings of Pain in Early Modern England’, in: Jan Frans van Dijkhuizen & Karl Enenkel (eds.), The Sense of Suffering: Constructions of Physical Pain in Early Modern Culture (= Intersections 12), Leiden: Brill 2009, pp. 189-221.

 

E

Eck , C.A. van

▪ ‘Architectural Theory: Vitruvianism’, in: C. St. John Wilson (ed.), The Oxford Companion to Architecture, Oxford University Press: Oxford 2009.

▪ ‘At the Boundaries of Classical Architecture: The Gate in Seventeenth-Century Architecture in Northern Europe’, in: B. Arciszewska (ed.), The Baroque Villa: Suburban and Country Residences c. 1600-1800, Warsaw: Wilanow Palace Museum 2009, pp. 21-31.

▪ ‘Empty Spaces Haunted by Presence: Abstraction, Defiguration and the Uncanny in Gordon Matta Clark's Architecture Photographs’, in: H. Westgeest (ed.), Take Place, Amsterdam: Valiz 2009, pp. 165-189.

▪ ‘Figuration, Tectonics and Animism in Semper’s “Der Stil”’, in: Journal of Architecture, 14 (2009) 3, pp. 325-339.

Inigo Jones on Stonehenge. Architectural Representation, Memory and Narrative, Amsterdam: Architectura & Natura Pers 2009, 64 pp. (Oratie.)

Inigo Jones reconstrueert Stonehenge. Architectuurgeschiedenis tussen memoria en actio. Amsterdam: Architectura & Natura Pers 2009, 64 pp. (Oratie.)

▪ ‘Boekbespreking’ [bespreking van: Michelangelo, Drawing and the Invention of Architecture], in: Renaissance Quarterly, 62 (2009), pp. 915-916.

 

Egmond, F.

▪ ‘Some Notes Concerning the Session on Nature & Natural History of the John White Conference’, in: K. Sloan (ed.), European Visions: American Voices (= British Museum Research Publication, 172), London: British Museum Press 2009, pp. 42-43, and www.britishmuseum.org/.

▪ ‘The Exotic World of Carolus Clusius (1526-1609). Introductory Essay’, in: Kasper van Ommen (ed.), The Exotic World of Carolus Clusius 1526-1609. Catalogue of an Exhibition on the Quatercentenary of Clusius’ Death, 4 April 1609 (Kleine publicaties van de Leidse Universiteitsbibliotheek, 80), Leiden: Leiden University Library 2009, pp. 7-12.

▪ Entries on ‘civet cat’, ‘mad plums’, ‘red narcissus’, ‘Paludanus’, ‘maldive coconut’, and ‘Clusius and the VOC’, plus (with Raymond van der Ham) entries on a ‘piece of bark’ and the ‘Egyptian arum’, in: Kasper van Ommen (ed.), The Exotic World of Carolus Clusius 1526-1609. Catalogue of an Exhibition on the Quatercentenary of Clusius’ Death, 4 April 1609 (Kleine publicaties van de Leidse Universiteitsbibliotheek, 80), Leiden: Leiden University Library, 2009.

 

Eliëns, T.M.

▪ ‘A major gift’, in: Traces of the Trade. Chinese Export Porcelain Donated by Henk B. Nieuwenhuys, Shanghai: …….. 2009, pp. 36-49.

Gas in Glass, Deventer/Slochteren: Thieme Art 2009, 96 pp.

▪ ‘Gemeentemuseum’, in: S. Cnossen (ed.), Vermogen om te geven. Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds, Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds: Den Haag 2009, pp. 144-145.

▪ ‘Glas voor binnen en voor buiten’, in: Echo’s van de zee. Biënnale Kijkduin, Den Haag: uitgever? 2009, pp. …

▪ — & C. Prisse (eds.), Glas/s. Gerrit Rietveld Academie Amsterdam 1969-2009, Zwolle/Den Haag: Waanders 2009, pp. 176.

▪ — & J. Pijzel-Dommisse, Glinsterend glas. 1500 jaar Europese glaskunst. De collectie van het Gemeentemuseum Den Haag. Zwolle/Den Haag: Waanders 2009, … pp.

‘VOC-silver’, in: D.L. Krohn a.o. (eds.), Dutch New York between East and West. The world of Magrieta van Varick, New York/New Haven/London 2009, … pp.

 

Enenkel, K.A.E.

▪ — & Jan Frans van Dijkhuizen (eds.), The Sense of Suffering: Constructions of Physical Pain in Early Modern Culture (= Intersections 12), Leiden: Brill 2009, 504 pp.

▪ —, S.T.M. de Beer & D. Rijser (eds.), The Neo-Latin Epigram. A Learned and Witty Genre (= Supplementa Humanistica Lovaniensia, 25), Leuven: Leuven University Press 2009, 338 pp.

F

Fagel, S.V.

The Art of Ordinary Words and Sentences, Proceedings of the Annual Conference of the Poetics and Linguistics Association (PALA).

▪ ‘Gerbrand Bakker’, in: Kritisch lexicon van de moderne Nederlandstalige literatuur, Den Haag: Martinus Nijhoff, 13 pp.

 

Francken, A.A.P.

▪ — & H. Verhaar, ‘H.A. Gomperts’, in: Literaire ontmoetingen. De legendarische tv-documentaires van H.A. Gomperts en Hans Keller, Amsterdam: Lubberhuizen 2009, pp. 19-26.

▪ ‘Abraham Phillips schrijft door’, in: Zuid-Afrika, 86 (2009) 10, pp. 182-183.

▪ ‘Een jaar zonder Eybers. De Afrikaanse literatuur in Nederland in 2008’, in: Nuusbrief van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 47 (2009) 1, pp. 22-24.

▪ ‘La muse de Jean du Cap, La littérature néerlandaise de l’Afrique du Sud’, in: Etudes Germaniques, 64 (2009) 1, pp. 137-153.

▪ —, O.J. Praamstra, ‘Wat wij wel en wat wij niet zeggen. Over de geschiedschrijving van de Zuid-Afrikaanse Nederlandse literatuur’, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 125 (2009), pp. 450-451.

G

Gelder, E. van

▪ Diverse bijdragen over Clusius en exotica, in: K. van Ommen (ed.), The exotic world of Carolus Clusius (1526-1609) (= Kleine publicaties van de Leidse Universiteitsbibliotheek, 80), Leiden: Leiden University Library 2009.

 

Goedegebuure, J.L. (2009)

2000 jaar Nederlanders, geloof en de literatuur (= Geloof in Nederland, 28), Zwolle: Waanders 2009.

▪ ‘Between Two World Wars, 1916-1940’, in: Th. Hermans (ed.), A Literary History of the Low Countries, Rochester, New York: Camden House 2009, pp. 532-571.

▪ ‘David ontluisterd’, in: M. Barnard & G. Van de Haar (eds.), De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw, Zoetermeer/Kapellen: Meinema/Pelckmans 2009, pp. 158-160.

▪ ‘De Hagemeijertjes (1990) - Gerrit Krol’, in: M. Barnard & G. Van de Haar (eds.), De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw, Zoetermeer/Kapellen: Meinema/Pelckmans 2009, pp. 134-136.

▪ ‘De Messias incognito’, in: M. Barnard & G. van de Haar (eds.), De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw, Zoetermeer/Kapellen: Meinema/Pelckmans 2009, pp. 447-449.

▪ ‘De Psalmen als dichterlijk model’, in: M. Barnard & G. Van de Haar (eds.), De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw, Zoetermeer/Kapellen: Meinema/Pelckmans 2009, pp. 193-196.

▪ ‘De eredienst van de Mammon. Balzac, Zola en Kellendonk over het geld’, in: Parmentier, 18 (2009) 3, pp. 10-14.

▪ ‘De gehoorzame dode (1964) - Willem Brakman’, in: M. Barnard & G. van de Haar (eds.), De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw, Zoetermeer/Kapellen: Meinema/Pelckmans 2009, pp. 433-435.

▪ ‘De schepping (1986) - Franco Ferrucci’, in: M. Barnard & G. van de Haar (eds.), De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw, Zoetermeer/Kapellen: Meinema/Pelckmans 2009, pp. 2-5.

▪ ‘Dichterlijke getuigen onder het kruis’, in: M. Barnard & G. van de Haar (eds.), De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw, Zoetermeer/Kapellen: Meinema/Pelckmans 2009, pp. 535-537.

▪ ‘Dostojevski als mentor en messias’, in: M. Barnard & G. van de Haar (eds.), De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw, Zoetermeer/Kapellen: Meinema/Pelckmans 2009, pp.389-391.

Een klievende roman, zes essays over Opwaaiende zomerjurken van Oek de Jong, Amsterdam: Augustus 2009, 176 pp.

▪ ‘Gedoemd tot ballingschap’, in: M. Barnard & G. van de Haar (eds.), De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw, Zoetermeer/Kapellen: Meinema/Pelckmans 2009, pp. 261-263.

▪ ‘Het evangelie naar Jezus Christus (1991) - José Saramago’, in: M. Barnard & G. van de Haar (eds.), De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw, Zoetermeer/Kapellen: Meinema/Pelckmans 2009, pp. 321-322.

▪ ‘Het sexappeal van Maria Magdalena’, in: M. Barnard & G. van de Haar (eds.), De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw, Zoetermeer/Kapellen: Meinema/Pelckmans 2009, pp. 422-424.

▪ ‘Het verlangen naar eenheid’, in: J. Goedegebuure (ed.), Een klievende roman, zes essays over Opwaaiende zomerjurken van Oek de Jong, Amsterdam: Augustus 2009, pp. 17-33.

▪ ‘Het verlies van de onschuld’, in: M. Barnard & G. van de Haar (eds.), De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw, Zoetermeer/Kapellen: Meinema / Pelckmans 2009, pp. 19-21.

▪ ‘In Judits spiegel’, in: M. Barnard & G. van de Haar (eds.), De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw, Zoetermeer/Kapellen: Meinema/Pelckmans 2009, pp. 294-297.

▪ ‘In het lappenpak van de parodie’, in: M. Barnard & G. van de Haar (eds.), De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw, Zoetermeer / Kapellen: Meinema/Pelckmans 2009, pp. XXXVI-XXXVIII.

▪ ‘Izebel van Tyrus (1988) - Guus Kuijer’, in: M. Barnard & G. van de Haar (eds.), De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw, Zoetermeer/Kapellen: Meinema/Pelckmans 2009, pp. 161-163.

▪ ‘Jeugdsentiment en comfortabel ongeluk. Over “Niks geen Romantic Agony” van Anton Korteweg”’, in: D. de Geest, M. Van Vaeck & P. Couttenier (eds.), ‘Ergens beginnen’. Bijdragen over Nederlandse poëzie (1967-2009) voor Hugo Brems bij zijn emeritaat, Leuven: Peeters 2009, pp. 44-51.

▪ ‘Joachim van Babylon (1948) - Marnix Gijsen’, in: M. Barnard & G. van de Haar (eds.), De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw, Zoetermeer/Kapellen: Meinema/Pelckmans 2009, pp. 298-300.

▪ ‘Joseph und seine Brüder (1933-42) - Thomas Mann’, in: M. Barnard & G. van de Haar (eds.), De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw, Zoetermeer/Kapellen: Meinema/Pelckmans 2009, pp. 96-98.

▪ ‘Karakter, roman van vader en zoon (1938) - F. Bordewijk’, in: M. Barnard & G. van de Haar (eds.), De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw, Zoetermeer/Kapellen: Meinema/Pelckmans 2009, pp. 78-80.

▪ ‘Kellendonk, cultuurcriticus’, in: Nederlandse Letterkunde, 14 (2009) 3, pp. 181-196.

‘Kinderbijbels met en zonder angel’, in: M. Barnard & G. van de Haar (eds.), De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw, Zoetermeer/Kapellen: Meinema/Pelckmans 2009, pp. 406-408.

▪ ‘Kort door de bocht’ [bespreking van: Thomas Vaessens, De revanche van de roman, Nijmegen: Vantilt 2009], in: Vooys: Tijdschrift voor Letteren, 27 (2009), pp. 77-79.

▪ ‘Kunstenaar naast Christus’, in: M. Barnard & G. van de Haar (eds.), De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw, Zoetermeer/Kapellen: Meinema/Pelckmans 2009, pp. 493-495.

▪ ‘Maria Magdalena of De verlossing (1936) - Marguerite Yourcenar’, in: M. Barnard & G. van de Haar (eds.), De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw, Zoetermeer/Kapellen: Meinema/Pelckmans 2009, pp. 417-419.

▪ ‘Mystiek lichaam (1986) - Frans Kellendonk’, in: M. Barnard & G. van de Haar (eds.), De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw, Zoetermeer/Kapellen: Meinema/Pelckmans 2009, pp. 578-580.

▪ ‘Poëzie en mystiek’, in: M. Barnard & G. van de Haar (eds.), De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw, Zoetermeer/Kapellen: Meinema/Pelckmans 2009, pp. 430-432.

▪ ‘Specht en zoon (2004) - Willem Jan Otten’, in: M. Barnard & G. van de Haar (eds.), De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw, Zoetermeer/Kapellen: Meinema/Pelckmans 2009, pp. 550-552.

▪ ‘Willem Brakman, De gehoorzame dode’, in: Lexicon van Literaire Werken, 84 (2009), pp. 1-11.

 

Goudriaan, E.J.

▪ ‘Vasari’s Ragionamenti en de Medici-mythe in het Palazzo Vecchio. Een analyse van de “senso nostro” en de “molto doppia orditura”’, in: Incontri, 2 (2009) 24, pp. 175-193.

 

Grasman, E.

▪ ‘Wat toegestaan is aan Jupiter. Een confrontatie tussen Het behouden huis en De aanslag’, in: Parelduiker, 14 (2009) 2, pp. 52-59.

▪ ‘On Closer Inspection - the interrogation of Paolo Veronese’, in: J. Grabski (ed.), Artibus et historiae, Wenen/Krakow: IRSA 2009, pp. 125-134.

▪ ‘40.000 kunstenaarsbrieven in de Collectie Lugt’, in: Kunstschrift, 53 (2009) 4, pp. 4-8.

 

Groot, M.H.

▪ ‘Insects, Design and Illusion: Symbolism and Subjectivity’, in: Claire I.R. O’Mahony (ed.), Symbolist Objects: Materiality and Subjectivity at the Fin de Siècle, High Wycombe: The Rivendale Press 2009, pp. 362-402.

▪ ‘Kunstraamwerk’, in: Ine Schröder, 32 (2009), Rimburg: Huis Clos 2009, pp. 35.

▪ ‘Networks, design and self-(re)presentation, or: Pandora’s toolkit’, in: J. Glynne, F. Hackney & V. Minton (eds.), Networks of Design. Proceedings of the 2008 Annual International Conference of the Design History Society (UK), University College Falmouth 3-6 September, Boca Raton, Florida: Universal Publishers 2009, pp. 53-63.

H

Haas, F.A.J. de

▪ ‘Aporia 3-5: Between Universal Science and First Philosophy’, in: Michel Crubellier & André Laks (eds.), Aristotle's Metaphysics Beta (= Symposium Aristotelicum), Oxford: Oxford University Press 2009, pp. 73-104.

▪ ‘Know Thyself: Awareness in Plato and Aristotle’, in: G. van Riel & P. Destrée (eds.), Ancient Perspectives on Aristotle's De Anima, Leuven: Leuven University Press 2009, pp. 49-69.

▪ ‘Boekbespreking’ [bespreking van: Svetla Slaveva-Griffin, Plotinus on Number, USA, Oxford University Press 2009], in internetpublicatie: Notre Dame Philosophical Reviews,

 

Hartog, E. den

▪ —, R.M. Deuling (eds.), Buitenplaatsen in de omgeving van Delft (= Jaarboek Kastelenstichting Holland en Zeeland 2008), Rotterdam: Kastelenstichting Holland en Zeeland 2009.

▪ ‘Delft, een stad met een gering aantal buitens’, in: E. den Hartog & R.M. Deuling (eds.), Buitenplaatsen in de omgeving van Delft (= Jaarboek Kastelenstichting Holland en Zeeland 2008), Rotterdam: Kastelenstichting Holland en Zeeland 2009, pp. 7-45.

▪ ‘Recensie tentoonstellingscatalogus Iacopone da Todi, Todi 2006-2007’ [bespreking van: Iacopone da Todi e l'arte in Umbria nel Duecento], in: Mediaevistik, 22 (2009), pp. 668-671.

▪ ‘Rekelingestraat 5, Wenemaershospitaal: een dametje met een Kruseler’, in: M.C. Laleman (ed.), Archeologisch onderzoek in Gent 2000-2009. Stadsarcheologie, Bodem en monument in Gent, 2 (2009) 3, Gent: Gentse Vereniging voor Stadsarcheologie 2009, pp. 69-78.

▪ — & Hanno Wijsman (eds.), Yolande van Lalaing (1422-1497), kasteelvrouwe van Brederode (= Jaarboek van de Kastelenstichting Holland en Zeeland 2009), Haarlem: Kastelenstichting Holland en Zeeland 2009, 222 pp.

 

Heck, P.A.W. van

▪ ‘Martin da Canal, “Les Estoires de Venise”’, in: Armada: Tijdschrift voor Wereldliteratuur, 15 (2009) 57, pp. 13-20.

 

Heerink, M.A.J.

▪ ‘Misconceptions about the Art of Ancient Publishing: Catullus’ Book of Poetry Reconsidered’, in: The International Journal of the Book, 6 (2009) 1, pp. 95-100.

▪ ‘Van elegie naar epos: Ovidius over zijn Metamorphosen’, in: Lampas: Tijdschrift voor Nederlandse classici, 42 (2009) 4, pp. 299-322.

▪ ‘Boekbespreking’ [bespreking van: C. Lucilius, Alles holt nu achteruit! Satiren, verzamelde fragmenten, 2008], In: Hermeneus, 81 (2009), pp. 249.

 

Heijkant, M.J.J.P.

▪ ‘Boekbespreking’ [bespreking van: Patricia Eichel-Lojkine & Claudie Martin-Ulrich (eds.), ‘De bonne vie s'ensuit bonne mort'’ Récits de mort, récits de vie en Europe (XV-XVII siècle) (= Collogues, congrès et conférences sur la Renaissance, 53), 2006], in: Zeitschrift für Romanische Philologie, 125 (2009), pp. 618-622.

▪ ‘Boekbespreking’ [bespreking van: Michel Zink & Odile Bombarde (eds.), Froissart dans sa forge. Actes du colloque réuni à Paris, du 4 au 6 novembre 2004], 2006], in: Zeitschrift für Romanische Philologie, 125 (2009), pp. 686-689.

▪ ‘Boekbespreking’ [bespreking van: Sophie Albert, Laver, monder, blanchir. Discours et usages de la toilette dans l'Occident medieval (= Actes de la journée d'étude du Groupe questes, Paris-Sorbonne, 14 mai 2005], 2006], in: Zeitschrift für Romanische Philologie, 125 (2009), pp. 622-626.

 

Helmers, H.J.

▪ ‘Boekbespreking’ [bespreking van: Archipelagic English: Literature, History, and Politics 1603-1707], in: De Zeventiende Eeuw, 25 (2009), pp. 149-150.

 

Hendriksen, M.M.A.

▪ ‘Prachtig papier’ [bespreking van: B. Grob, E. Nijhoff Asser & E. Manú Giaccone (eds.), Papieren anatomie. De wonderschone papier-machémodellen van dokter Auzoux, 2008], in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 122 (2009) 2, pp. 269-270.

 

Hermans, L.

▪ —, M. Vergeer & A.R.J. Pleijter, ‘Internet Adoption in the Newsroom: Journalists’ Use of the Internet Explained by Attitudes and Perceived Functions’, in: Communications, 34 (2009) 1, pp. 55-71.

 

Hoftijzer, P.G.

▪ ‘Bibliotheca Thysiana. Tot publycque dienst der studie’, in: Jaarverslag 2008 van de Koninklijke Brill NV Leiden: E.J. Brill 2009, 24 pp.

▪ F.A. de Wolff, T. Crawfurd, T. Koopman, R. Rasch, L.P. Grijp & J.W.J. Burgers, Het luitboek van Thysius. Facsimile-editie van Leiden, Bibliotheca Thysiana 1666, Leiden/Utrecht: Nederlandse Luitvereniging/Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis 2009, 3 dln.

▪ — & K. van Ommen, Langs Leidse letters. Een boekhistorische wandeling, Leiden: Primavera Pers 2009, 96 pp.

▪ — & O.S. Lankhorst, ‘Continental Imports to Britain, 1695-1740’, in: M. Suarez & M. Hunter (eds.), Cambridge History of the Book in Britain, 1695-1830, 5 (2009), Cambridge: Cambridge University Press 2009, pp. 513-522.

▪ ‘Een boekenveiling in Enkhuizen’, in: J. Bos & E. Geleyns (eds.), Boekenwijsheid. Drie eeuwen kenn is en cultuur in dertig bijzondere boeken. Opstellen bij de voltooiing van de Short-Title Catalogue, Netherlands, Zutphen: Walburg Pers 2009, pp. 121-128.

▪ ‘Het Leidse wonder. Boekhandel en uitgeverij in Leiden rond 1600’, in: Werkwinkel. Tijdschrift voor Nederlandse en Zuid-Afrikaanse studies (2009), pp. 7-20.

▪ ‘Scaligerana in de Bibliotheca Thysiana’, in: Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut, 3 (2009), pp. 13-15.

 

Honings, R.A.M.

▪ ‘Bij Bilderdijk aan tafel. Een bijzonder ooggetuigenverslag van Robert Southey uit 1825’, in: Het Bilderdijk Museum, 1 (2009), pp. 1-13.

▪ ‘De Leidse Domperfabriek’ [bespreking van: A. Kagchelland, Van dompers en verlichten. Een onderzoek naar de confrontatie tussen het vroege protestantse Réveil en de Verlichting in Nederland (1815-1826), 2009], in: Vaktaal. Tijdschrift van de LVVN, 1 (2009), pp. 21-22.

▪ ‘De negentiende eeuw zonder Tachtigersbril’ [bespreking van: W. van den Berg & P. Couttenier, Alles is taal geworden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur, 1800-1900, 2000], in: Vaktaal. Tijdschrift van de LVVN, 1 (2009), pp. 13-16.

▪ ‘Goud voor de Tweede Vondel. Bilderdijks erepenning vanwege de Maatschappij uit 1830’, in: Nieuw Letterkundig Magazijn, 2 (2009), pp. 37-45.

▪ ‘Van zaadkorrel tot breedgetakte boom. De ontkieming van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde’, in: Nieuw Letterkundig Magazijn, 1 (2009), pp. 8-15.

▪ ‘Oranje boven! Het Vrycorps onder!’ De letterkundige verwerking van het oproer van ‘1784’ in Leiden’, in: R.C.J. van Maanen, L.J. Witkam-van der Hoek, E.T. van der Vlist, J.F. Dröge, L.A.C.J. Lucassen & P.F. Schevenhoven (eds.), Leids Jaarboekje voor Geschiedenis en Oudheidkunde van Leiden en Omstreken 2009, pp. 109-129.

 

Horstmanshoff, H.F.J.

▪ ‘Goud op snee’, in: Geschiedenis der Geneeskunde 13 (2009) 2, p. 65.

▪ ‘Voordat er antibiotica was’, in: Geschiedenis der Geneeskunde 13 (2009) 3, p. 129.

▪ ‘Verzwijgen of adverteren? De geheimhoudingsplicht van de arts in Griekse medische teksten’, in: Ethische Perspectieven, 19 (2009) 3, pp. 280-294.

 

Houppermans, J.M.M.

▪ ‘Tanguy Viel: From Word to Image’, in: J. Baetens & A. Blatt (eds.), Writing and the Image Today (= Yale French Studies, 114), New Haven, Connecticut: Yale University Press 2009, pp. 37-50.

▪ ‘Abyss of the Senses: Les rivières pourpres by Jean-Christophe Grangé’, in: Marieke Krajenbrink & Kate M. Quinn (eds.), Investigating Identities – Questions of Identity in Contemporary International Crime Fiction, Amsterdam: Rodopi 2009, pp. 77-95.

▪ ‘Cinéma van Tanguy Viel’, in: Parmentier, 18 (2009) 4, pp. 11-16.

▪ ‘Futures hibernations – Renaud Camus en pleine forme’, in: J-J. Thomas & B. Schiavetti (eds.), Forme et informe dans la création moderne et contemporaine (colloque de Cerisy) (= Formules, Revue des Littératures à Contraintes, Paris: Noésis 2009, pp. 357-375.

▪ ‘Het denkbeeldige museum van Marcel Proust’ [bespreking van: Le musée imaginaire de la Recherche], in: Marcel Proust Aujourd'hui, 7 suppl., pp. 45-51.

▪ —, P.W.J. Verstraten, Marc De Kesel (eds.), Het verlangen om te herinneren: Psychoanalyse en memoires, Amsterdam: Rozenberg 2009, 143 pp.

▪ ‘Le désir à l’épreuve: de Samuel Beckett à Christian Oster’, in: D. Rabaté & D. Viart (eds.) Écritures Blanches, Saint-Étienne: Presses Universitaires de Saint-Étienne 2009, pp. 127-137.

▪ ‘Pas mon genre - Swann en BD’, in: Marcel Proust Aujourd'hui, 7 (2009), pp. 159-176.

▪ ‘Paysages: pays sages’, in: R. Sarkonak (ed.), Les spirales du sens chez Renaud Camus, Amsterdam/ New York: Rodopi 2009, pp. 25-40.

▪ ‘Samuel Beckett en de broers van Velde’, in: J.M.M. Houppermans, M. De Kesel & P. Verstraten (eds.), Het verlangen om te herinneren, Amsterdam: Rozenberg 2009, pp. 84-101.

I

Inzaurralde, G.

▪ ‘La pesadilla de Próspero’, in: M. Wiesebron (ed.), Proceedings of the XV Congreso International de AHILA, Leiden: Leiden University 2009. (CD-rom.)

J

Jacobs, J.G.A.M.

▪ —, ‘Walthers Lindenlied. Zwischen Konvention und Innovation’, in: J. Enklaar (ed.), Schlüsselgedichte. Deutsche Lyrik durch die Jahrhunderte. Von Walther von der Vogelweide bis Paul Celan, Würzburg: Königshausen & Neumann 2009, p. 12-22.

▪ —, R.H. Bremmer Jr., P.J. Smith, H.T. Oostendorp, W. Koopman & Sjaak Onderdelinden (eds.),

Neophilologus, 93 (2009).

 

Janssen, H.L.

▪ ‘'s-Hertogenbosch, a “Novum Oppidum” and its Hinterland, 1200-1350 — the Archaeological Evidence for Growth and Stagnation of Medieval Towns’, in: N. Engberg, A. Noergaard Joergensen, J. Kieffer-Olsen, P.K. Madsen & C. Radtke (eds.), Archaeology of Medieval Towns in the Baltic and North Sea Area (= Publications of the National Museum), Copenhagen: National Museum of Denmark 2009, pp. 29-47.

▪ ‘Het kasteel Coevorden. 15e- en 16e-eeuwse inventarissen als bron voor de bouwgeschiedenis’, in: H.L. Janssen & W. Landewé (eds.), Middeleeuwse kastelen in veelvoud. Nieuwe studies over oud erfgoed, Wijk bij Duurstede: Nederlandse Kastelen Stichting 2009, pp. 101-131.

▪ — & W. Landewé, ‘Inleiding en verantwoording’, in: H.L. Janssen & W. Landewé (eds.), Middeleeuwse kastelen in veelvoud. Nieuwe studies over oud erfgoed (= Academic Studies Series, 2), Wijk bij Duurstede: Nederlandse Kastelen Stichting 2009, pp. 7-11.

▪ —, D.J. de Vries, W.F. Denslagen, A.F.W. Bosman, R. Dettingmeier, M.C. Kuipers, G.H.P. Steenmeier, M.T.A. van Thoor & K.A. Ottenheym (eds.), Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 108 (2009).

▪ —, J. Buiks, E. Hoffman, P. Janssen, G. Welten, R. Kok & A. Vos (eds.), Bossche Bladen. Cultuurhistorisch Magazine over ’s-Hertogenbosch, 10 (2009).

 

Jansen, M.H.K.

▪ ‘Epigramma Cultum and the Anthologia Palatina: Case Studies from Michael Marullus' Epigrammata’, in: S.T.M. de Beer, K.A.E. Enenkel & D. Rijser (eds.), The Neo-Latin Epigram. A Learned and Witty Genre, Leuven: Leuven University Press 2009, pp. 215-231.

 

Jonge, C.C. de

▪ ‘Boekbespreking’ [bespreking van: Demetrio, Lo stile. Introduzione, traduzione e commento di Nicoletta Marini], in: Bryn Mawr Classical Review, 2009-8-12, .

 

Jongen, L.

Amersfoort Pelgrimsstad. De geschiedenis van de binnenstad in vogelvlucht (= Miniaturenreeks, 28), Amersfoort/Brugge: Bekking & Blitz 2009.

▪ ‘Bedevaart naar Rome en Jeruzalem. Een reisdagboek uit 1519’, in: Kunst en Wetenschap, 18 (2009) 2, pp. 9-10.

▪ ‘Gouwe ouwe’ [bespreking van: Middeleeuwse verhalen uit de Lage Landen. Vertaling Ingrid Biesheuvel, voorwoord Herman Pleij], in: Vaktaal. Tijdschrift van de LVVN, 22 (2009), pp. 20-21.

Heilig Amersfoort (= Miniaturenreeks, 29), Amersfoort/Brugge: Bekking & Blitz 2009.

Heilig Utrecht. Met illustraties uit de collectie Museum Catharijneconvent (= Miniaturenreeks, 32), Amersfoort/Brugge: Bekking & Blitz 2009.

▪ ‘Hel en verdoemenis. Over duivels en helse folteringen in de middeleeuwen’, in: BRES, 258 (2009), pp. 16-25.

Het leven van de heilige bisschop Sint Ludger. Uitg., hertaling en inleiding Middelnederlandse versie Ludo Jongen. Ten geleide van prof.dr. Arnold Angenenendt. Met facsimile van het handschrift. Hilversum: Uitgeverij Verloren 2009.

▪ ‘Je beste vriend. Edelstenen in de Middeleeuwen’, in: Kunst en Wetenschap, 18 (2009) 3, pp. 7-8.

‘Liudger historisch’, in: J. Alfers, Mit Liudger auf dem Lebensweg, Münster: Dialogverlag 2009.

▪ —, Miriam Piters & Martine Meuwese (eds.), Merlijn. Tovenaar, raadgever, waarzegger, Leuven: Davidsfonds 2009.

▪ —, (ed.), Met open armen. Een kinderwandeling door Amersfoort, Amersfoort: Amfors 2009.

▪ —, Vita Jongen, Irene Ragas, Op zoek naar Odysseus, Hoevelaken: Oecumenische basisschool De Hoeve 2009.

▪ —, E.J. Jonkman, ‘Over het grote kwaad. De Middelnederlandse tekst over epilepsie van Jan Yperman’, in: Geschiedenis der Geneeskunde, 13 (2009), pp. 68-75.

▪ ‘Rare kostgangers. Vreemde volkeren in de Middeleeuwen’, in: Kunst en Wetenschap, 18 (2009) 1, pp. 11-12.

▪ ‘The emperor, the saint and the poet. For whom did Heinrich von Veldeke write the Sint-Servaaslegende?’, in: Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 65 (2009), pp. 103-116.

▪ ‘Weg van de wereld’ [bespreking van: Hans Kroeze (ed.), De middeleeuwse kloostergeschiedenis van de Nederlanden, Waanders: Zwolle 2008], in: Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen, 23 (2009), 123-125.

▪ ‘Zeemonsters. Verbazingwekkende en zonderlinge zaken in de Middeleeuwen’, in: Kroniek, 18 (2009) 4, pp. 7-8.

▪ ‘Een olifant met een lange snuit. Losse gedachten over sprookjes’, in: Er was eens .... Almanak der A.S.V. Prometheus, Leiden: [z.u.] 2009, pp. 4-7. (Interne publicatie.)

 

Jonker, E.

▪ ‘Boekbespreking’ [bespreking van: M. Kors, De Bijbel voor leken. Studies over Petrus Naghel en de Historiebijbel van 1361, Turnhout: Brepols Publishers, 2007], in: Ons Geestelijk Erf, 80 (2009), pp. 129-131.

▪ ‘Travelling Texts. Written witnesses of Dutch-German contact during the fourteenth century’, in: Friends of God, pp.

▪ ‘Boekbespreking’ [bespreking van: Middeleeuwse verhalen uit de Lage Landen & Reynaert de Vos], in: Wapenveld, 59 (2009) 3, pp. .

 

Jörg, J.C.A.

▪ ‘The Colours of Old Japan. Japanese Export Porcelain, Kakiemon and European Imitations’, in: Oliver Impey, Christiaan J.A. Jörg & Charles Mason (eds.), Dragons, Tigers and Bamboo. Japanese Porcelain and its Impact in Europe. The Macdonald Collection, Vancouver: Gardiner Museum Toronto 2009, pp. 43-62.

K

Kardux, J.C.

▪ ‘Slavery, Memory, and Citizenship in Transatlantic Perspective’, in: Derek Rubin & Jaap Verheul (eds.), American Multiculturalism after 9/11: Transatlantic Perspectives (= New debates in American Studies, 1), Amsterdam: Amsterdam University Press 2009, pp. 165-179.

▪ ‘“Op de schouders van reuzen”: Barack Obama’s dubbele erfenis’, in: Geschiedenis Magazine, 44 (2009) 2, pp. 8-13, en ook: .

▪ ‘Het Beloofde Land: De Pilgrims en de Amerikaanse nationale verbeelding’, in: Geschiedenis Magazine, 44 (2009) 6, pp. 24-28.

▪ — & E.F. van de Bilt, Obama in historisch perspectief: Een presidentschap van verandering en verzoening, Lelystad: IVIO Wereldschool 2009.

 

Keblusek, M.

▪ ‘Brokken van volmaakte zinnen. Elizabeth Taylor (1912-1975): de bekendste onbekende schrijfster van Engeland’, in: NRC Handelsblad, 7-8-2009.

▪ ‘Boekbespreking’ [webrecensie van: J.M.M. Hermans (ed.), De Franeker universiteitsbibliotheek in de zeventiende eeuw. Beleid en belang van een academiebibliotheek (Hilversum 2007)], in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 124 (2009) 2.

▪ ‘Boekbespreking’ [webrecensie van: R. Rasch (ed.), Driehonderd brieven over muziek van, aan en rond Constantijn Huygens (Hilversum 2007)], in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 124 (2009) 2.

▪ ‘Commerce and Cultural Transfer. Merchants as Agents in the Early Modern World of Books’, in: M. North (ed.), Kultureller Austausch. Bilanz und Perspektiven der Frühneuzeitforschung, Köln/Weimar/ Wien: Böhlau 2009, pp. 297-307.

▪ ‘De engelen van de Apocalyps. Pakkende studie over een 16de-eeuwse, Spaanse monsterfamilie’, in: NRC Handelsblad, 18-9-2009.

▪ ‘Een zwarte doos op een buiten bij Delft: Engelse royalisten op “De Ruit” (1656-1660)’, in: E. den Hartog & R.M. Deuling (eds.), Jaarboek 2008-2009: Buitenplaatsen in de omgeving van Delft (= Jaarboek van de Kastelenstichting Holland en Zeeland 2009), Haarlem: Kastelenstichting Holland en Zeeland 2009, pp. 154-165.

▪ ‘Entertainment in Exile: Theatrical Performances at the Courts of Margaret Cavendish, Mary Stuart and Elizabeth of Bohemia’, in: P. Davidson & J. Bepler (eds.), Triumphs of the Defeated: Early Modern Festivals and Messages of Legitimacy (= Wolfenbütteler Forschungen, 116), Wiesbaden/Wolfenbüttel: Harrasowitz 2009, pp. 173-190.

▪ ‘Het tragische lot van een levensbibliotheek’, in: NRC Handelsblad, 23-1-2009.

 

Knoeff, H.G.

▪ ‘Animals Inside: Anatomy, Interiority and Virtue in the Early Modern Dutch Republic’, in: R. v.d. Vall & R. Zwijnenberg (eds.), The Body Within. Art, Medicine and Visualization, Leiden: Brill 2009, pp. 31-50.

▪ ‘Boekbespreking’ [bespreking van: Luuc Kooijmans, Gevaarlijke kennis. Inzicht en angst in de dagen van Jan Swammerdam], in: Studium 2 (2009), pp. 36-37.

▪ ‘Boekbespreking’ [bespreking van: E. Grob, E. Nijhoff & E. Manu Giaccone, Papieren anatomie], in: Studium, 2 (2009), pp. 182-183.

 

Koch, A.M.

Een open naaidoos detoneerde al, over het wonen in de modernistische villa Van der Leeuw, www.designhistory.nl.

▪ ‘Hein Salomonson, Rietvelds evenknie na 1945’ [bespreking van: N. Smit, Schijnbare eenvoud. Hein Salomonson, architect 1910-1994: schijnbare eenvoud, Stichting BONAS, Rotterdam 2009], www.designhistory.nl.

▪ ‘Wat voegt een verhaal toe aan de beleving van een object?'’, in: A. Koch (ed.), 4289 Wisselwerking, De Wonderkamer van Zoetermeer, verslag van een gelaagd museaal experiment, Zoetermeer: Stadsmuseum Zoetermeer 2009, pp. 38-39.

▪ (ed.), 4289 Wisselwerking, De Wonderkamer van Zoetermeer, verslag van een gelaagd museaal experiment, (tent. cat.), Zoetermeer: Stadsmuseum Zoetermeer 2009.

 

Koetsenruijter, A.W.M.

▪ ‘Congres Rhetoric in Society verenigt uiteenlopende disciplines, in: Forum, Nieuwsbrief Faculteit der Letteren, 9 (2009), 1.

▪ —, T. van Haaften, H. Jansen & J.C. de Jong (eds.), Rhetoric in Society. Papers Second Conference, Leiden: Rhetoric in Society 2009. (CD-rom.)

▪ Koetsenruijter, A.W.M. & G.N.G. Vanderveen, ‘The all American girl and the wolf in sheep’s clothing. A case study of imaging victims and offenders’, in: T. van Haaften, H. Jansen & J.C. de Jong (eds.), Rhetoric in Society. Papers Second Conference, Leiden: Rhetoric in Society 2009. (CD-rom.)

 

Korsten, F.W.A.

▪ ‘The Irreconcilability of Hypocrisy and Sincerity’, in: Ernst van Alphen [a.o.], The Rhetoric of Sincerity, Stanford: Stanford University Press 2009, pp. 60-79.

▪ ‘Bodies in Pain and the Transcendental Organization of History in Joost van den Vondel’, in: Jan Frans van Dijkhuizen & Karl Enenkel (eds.), The Sense of Suffering: Constructions of Physical Pain in Early Modern Culture (= Intersections 12), Leiden: Brill 2009, pp. 385-410.

▪ ‘Een rel of een gebeurtenis: wijkt de academie?’, in: nY: Tijdschrift voor Literatuur, Kritiek en Amusement, 3 (2009), pp. 413-416.

▪ ‘“Everything is Gonna Be”: Tragedy and the Script of History’, in: Anke Bangma (ed.), Katarina Zdjelar, But If You Take My Voice, What Will Be Left To Me? The Serbian Pavillion at the 53rd Biennale di Venezia, Novi Beograd: Museum of Contemporary Art 2009, pp. 137-152.

▪ ‘Glorious Fiction Revisited: Katarina Zdjelar’s Don’t Do It Wrong’.

Sovereignty as Inviolability: Vondel’s Theatrical Explorations in the Dutch Republic, Hilversum: Verloren 2009, 232 pp.

L

Lamers, H.

▪ ‘Marullo's Imitations of Catullus in the Context of his Poetical Criticism’, in: S.T.M. de Beer, K.A.E. Enenkel & D. Rijser (eds.), The Neo-Latin Epigram. A Learned and Witty Genre (= Supplementa Humanistica Lovaniensia, 25), Leuven: Leuven University Press 2009, pp. 191-213.

 

Leeuwen, E.J. van

▪ ‘Funeral Sermons and Graveyard Poetry: the Ecstasy of Death and Bodily Resurrection’, in: Journal for Eighteenth-Century Studies, 32 (2009) 3, pp. 353-372.

 

Liebregts, P.T.M.G. (2009)

▪ ‘Ezra Pound’, in: The Oxford Guide to the Historical Reception of Augustine.

▪ ‘J.M. Coetzee’, in: The Oxford Guide to the Historical Reception of Augustine.

▪ ‘Modern Autobiography’, in: The Oxford Guide to the Historical Reception of Augustine.

▪ ‘Samuel Beckett’, in: The Oxford Guide to the Historical Reception of Augustine.

▪ ‘W.H. Auden’, in: The Oxford Guide to the Historical Reception of Augustine,

▪ — & K. Pollmann (eds.), The Oxford Guide to the Historical Reception of Augustine.

 

Lierop-Debrauwer, W.L.H. van

▪ ‘Het engagement van Miep Diekmann. Over Miep Diekmann, Marijn bij de Lorredraaiers’, in: A. Masschelein & J. Baetens (eds.), Eeuwige jeugd. Boeken voor Rita Ghesquiere, Leuven: Peeters 2009, pp. 104-105.

▪ — & K. Ghonem-Woets (eds.), Oordelen op maat: een kwestie van vraag en aanbod. Over het beoordelen van jeugdliteratuur, Leidschendam: Biblion 2009, 251 pp.

▪ ‘The Power of Dialogue: Religion in Contemporary Dutch Novels for Children’, in: IRSCL (= International Research Society of Children’s Literature), 2 (2009) 1, pp. 115-127.

▪ ‘Two of a Kind? Developments in Dutch and German Children's Literature after 1945’, in: Forschungsberichte aus dem Deutschland Institut Amsterdam, 4 (2009), pp. 157-164.

▪ ‘Wie meet wat en hoe? Over het beoordelen van (jeugd) literatuur’, in: H. van Lierop & K. Ghonem-Woets (eds.), Oordelen op maat: een kwestie van vraag en aanbod. Over het beoordelen van jeugdliteratuur, Leidschendam: Biblion 2009, pp. 11-14.

M

Marion, O. van

▪ ‘Cats in de lente’, in: Vaktaal. Tijdschrift van de LVVN, 21 (2009) 4, pp. 14-15.

▪ ‘Geen Homerus! Zelfpresentatie in twee poëticale gedichten van Anna en Tesselschade Roemers’, in: Frans Blom, Ad Leerintveld & Els Kloek (eds.), Vrouwen rondom Constantijn Huygens (= De Zeventiende Eeuw, 25 (2009) 2, pp. 30-40.

 

Meadow, M.

▪ ‘Aztecs, Augsburg and Ambras: The Transmission of Cultural Knowledge of the New World in the Sixteenth Century’, in: M. North (ed.), Kultureller Austausch in der Frühen Neuzeit, 20.09.2007-22.09.2007 Greifswald, in: H-Soz-u-Kult, 01.02.2008, , pp. 349-368.

 

Merolla, D.

▪ ‘Chewing Over Ethnographic Models: Berber Writings From Algeria’, in: D. Jedamski (ed.), Chewing Over th e West. Occidental Narratives in Non-Western Readings (Cross/Cultures), Amsterdam: Rodopi, 19 (2009), pp. 243-258.

▪ ‘Dangerous Love in Mythical Narratives and Formula Tales’, in: Religion, 39 (2009), pp. 283-288.

▪ ‘Filming African Creation Myths’, in: D. Merolla & M. Schipper (eds.), Creation Myths and the Visual Arts - Religion and the Arts, 13 (2009) 4, Leiden: Brill, pp. 521-533.

▪ — & W.J.J. Schipper-de Leeuw (eds.), Myth: Theory and the Disciplines (= Religion Compass, 4 (2009) 1), Oxford, UK: Blackwell 2009, pp. 1-6.

▪ ‘Poetics of Transition: Africa and Dutch Literary Space’, in: E. Bekers, S. Helff & D. Merolla (eds.), Transculatural Modernities. Narrating Africa in Europe (= Matatu, 36), Amsterdam/New York: Rodopi 2009, pp. 35-55.

▪ — & M. Schipper (eds.), Religion and the Arts (Special Section: Creation Myths and the Visual Arts, 13), Boston: Brill 2009.

▪ —, E. Bekers & S. Helff (eds.), Transcultural Modernities. Narrating Africa in Europe (= Matatu,36), Amsterdam/New York: Rodopi, 2009.

 

Minnaard, L.

▪ ‘Bouazza's Principe van Paradoxaliteit’, in: Spiegel der Letteren, 51 (2009) 2, pp. 285-287.

▪ ‘Literarische Interventionen. Nationale Identität in der niederländischen und deutschen Migrationsliteratur’, in: H. Mitterbauer, K. Scherke & A. Millner (eds.), Moderne. Kulturwissenschaftliches Jahrbuch. Migration, Innsbruck: Studienverlag 2009, pp. 92-103.

▪ ‘Miscommunicatie na migratie. Het literaire werk van Abdelkader Benali verkent de kloof tussen de generaties’, in: Kunsttijdschrift Vlaanderen, 58 (2009), pp. 286-291.

N

Newton , M. S.

▪ ‘Anarchism’, in: A.H. Simmons (ed.), Joseph Conrad in Context, Cambridge: Cambridge University Press 2009, pp. 117-123.

▪ ‘Boekbespreking’ [bespreking van: Cheeta, Me Cheeta, New Haven, Conn.: Harper Collins/Yale University Press 2009, 320 pp.], in: London Review of Books, 31(2009) 2, pp. 28-29.

▪ ‘Boekbespreking’ [bespreking van: Molly Haskell, Frankly My Dear: 'Gone With the Wind Revisited', 272 pp.], in: London Review of Books, 31 (2009) 15, pp. 37-38.

P

Peeters, W.

▪ ‘9/11 und das Inssistieren des Alltags. Pressefotografie und deutsche Gegenwartsliteratur, in: 9/11 als kulturelle Zäsur. Repräsentationenen des 11. September 2001 in kulturellen Diskursen, Literatur und visuellen Medien, Bielefeld: Transcript 2009, pp. 203-221.

▪ — & I. Maczka, ‘Das Grossereignis als Störung. Der bedrohte Alltag in “Herr Lehmann” von Sven Regener, “Liegen lernen” von Frank Goosen und “Glückskekse” von Franziska Gersenberg, in: H.-P. Preusser & A. Visser (eds.), Alltag als Genre (= Jahrbuch Literatur und Politik, 4), Heidelberg: Winter Universitätsverlag 2009, pp. 119-132.

▪ — & M. Niehaus, ‘Das Messer’, in: Mythos Abraham. Texte von der Genesis bis Franz Kafka, Stuttgart: Reclam 2009, pp. 11-22.

▪ ‘Een oude kwestie tussen vader en zoon… Dogmatisch-atropologische reflecties’, in: Systeemtherore-tisch Bulletin. Tijdschrift voor Systeemtheoretische Praktijk, september (2009), pp. 89-99.

▪ — & M. Niehaus (eds.), Mythos Abraham. Texte von der Genesis bis Franz Kafka, Stuttgart: Reclam 2009.

 

Pieper, C.H.

▪ ‘Genre Negotiations. Cristoforo Landino's “Xandra” between Elegy and Epigram’, in: S. de Beer, K.A.E. Enenkel & D. Rijser (eds.), The Neo-Latin Epigram. A Learned and Witty Genre, Leuven: Leuven University Press 2009, pp. 165-190.

▪ ‘Platonis sub Aegide tutus. De Praefatio in Tusculanis van Cristoforo Landino’, in: Lampas. Tijdschrift voor Nederlandse Classici, 42 (2009), pp. 57-72.

 

Pleijter, A.R.J.

▪ ‘Bloggen bij de BBC’, in: De Nieuwe Reporter, 1-9-2009.

▪ ‘De inflatie van “breaking news”’, in: De Nieuwe Reporter, 27-10-2009.

▪ —, J.P. Burger & T. Dersjant, ‘Factcheckers lopen achter de feiten aan. Hoe de luis in de pels luizen in de pels kreeg’, in: B. Ummelen (ed.), Journalistiek in diskrediet, Diemen: AMB 2009, pp. 81-94.

▪ ‘Fonds voor redding diepgravende journalistiek’, in: De Nieuwe Reporter, 24-6-2009.

▪ ‘Gratis krant voor 18-jarigen, in: De Nieuwe Reporter, 31-1-2009.

▪ —, L. Hermans & M. Vergeer, ‘Internet Adoption in the Newsroom: Journalists’ Use of the Internet Explained by Attitudes and Perceived Functions’, in: Communications, pp. 55-71.

▪ ‘Meer of minder ANP?’, in: De Nieuwe Reporter, 18-12-2009.

▪ ‘Twitterpaniek: geen nieuw patroon’, in: De Nieuwe Reporter, 26-2-2009.

▪ ‘Wat als een krant niet langer gedrukt wordt?’, in: De Nieuwe Reporter, 26-11-2009.

 

Praamstra, O.J.

▪ ‘A Postcolonial Literature of the Dutch East Indies’, in: M. Bruijn Lacy (ed.), Dutch Studies in a Globalized World, Münster: Nodus 2009, pp. 121-130.

▪ ‘De Nederlandse letterkunde als wereldliteratuur’, in: J. Koch & E. Dynarowicz (eds.), Van koloniale naar wereldliteratuur, Poznan: Instituut voor Engelse Filologie, Adam Mickiewcz Universiteit 2009, pp. 141-163.

▪ — & A.A.P. Francken, ‘La muse de Jean du Cap, La littérature néerlandaise de l’Afrique du Sud’, in: Etudes Germaniques, 64 (2009) 1, pp. 137-153.

▪ ‘Over Multatuli’, in: J. Blansjaar, B. Kuyper & W. Vogel (eds.), Mag ik je voorzichtig op mijn bestaan wijzen, een vriendenboek voor Nop Maas, uitgegeven ter gelegenheid van zijn zestigste geboortedag op 1 december 2009, Haarlem: Vogelperspectief 2009, pp. 199-205.

▪ ‘Sinterklaas onder de palmen’, in: D. van Halsema, J. Koppenol & B. Peperkamp (eds.), Uitgaan op niveau, vriendenboek voor Ad Zuiderent, Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU 2009, pp. 133-137.

▪ — & A.A.P. Francken, ‘Wat wij wel en wat wij niet zeggen. Over de geschiedschrijving van de Zuid-Afrikaanse Nederlandse literatuur’, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 125 (2009), pp. 450-451.

▪ —, P.A.W. van Zonneveld, B. Paasman, A. Zuiderweg, I. Tromp & G.O. Prins (eds.), Indische Letteren, 25 (2009).

R

Rodríguez-Carranza, L.M.L.

▪ ‘El Efecto Duchamp’, in: Orbis Tertius, 14 (2009) 15, pp. ..

▪ ‘El nombre de la risa. Historia y experiencia en Cómo me reí de César Aira’, in: Eugenia Houvenhagel & Ilse Logie (eds.), Alianzas entre historia y ficción, Geneve: Droz 2009, pp. 371-380.

▪ ‘Los sonidos del silencio. Realismos de principios de siglo’, in: Pasajes de pensamiento contemporáneo (2009) 28, pp. 23-32.

 

Rutten, P.W.M.

▪ —, A.E.H. Huygen, J. Poort, N.A.N.M. van Eijk, S. Huveneers, N. Helberger, S. Limonard, J. Leenheer & K. Jansen, Ups and Downs; Economic and Cultural Effects of File Sharing on Music, Film and Games, Delft: TNO 2009.

▪ —, B. van den Berg, N.A.N.M. van Eijk, C. Holland, J. de Nijs & K. Vermaas, Streekomroepen in Nederland, Utrecht: Dialogic 2009,

S

Schipper-de Leeuw, W.J.J.

▪ — & D. Merolla, Myth: Theory and the Disciplines (= Religion Compass, 4), Oxford, UK: Blackwell 2009, pp. 1-6.

 

Schraven, M.

▪ ‘Out of Sight, Yet Still in Place. On the Use of Italian Renaissance Portrait Medals as Building Deposits’, in: Renaissance Society of America, 56 (2009), pp. 182-193.

 

Schulte Nordholt, A.E.

▪ ‘Boekbespreking’ [bespreking van: Bulletin d’ information proustienne], in: Marcel Proust Aujourd’hui 7 (2009), pp. 182-186.

 

Sluiter, I.

▪ — & Rita Copeland, Medieval Grammar and Rhetoric. Language Arts and Literary Theory, AD 300-1475, Oxford: Oxford University Press 2009, 640 pp.

Meer klassiekste klassiekers: een hoorcollege over grote Griekse teksten in oorlogstijd, Home Academy 2009, .

▪ ‘Persuasion, Pedagogy, Polemics: Two Case Studies in Medieval Grammar Teaching’, in: New Medieval Literatures, 11 (2009), pp. 177-194.

▪ ‘Socrates als de ideale man’, in: Lampas: Tijdschrift voor Nederlandse Classici, 42 (2009), pp. 3-14.

 

Sman, G.J. van der

Lorenzo & Giovanna. Schoonheid en noodlot in Florence, Leiden: Primavera Pers 2009, 224 pp.

▪ —, G. Huijskens & E. Levering (eds.), Op weg naar de Gouden Eeuw. Hendrick Goltzius en Jacques de Gheyn II, Leiden: Universiteitsbibliotheek Leiden 2009. (Elektronische publicatie.)

 

Smith, P.J.

▪ ‘“Het gevleugelde woord” vanuit romanistisch perspectief’, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 125 (2009), pp. 357-361.

▪ ‘“Son dire au faict de la langue francoise est admirable”. Pieter van Veen, lecteur de Montaigne’, in: F. Giacone (ed.), La langue de Rabelais. La langue de Montaigne. Actes du Colloque de Rome, septembre 2003 (= Etudes Rabelaisiennes 48), Genève: Droz 2009, pp. 569-586.

Réécrire la Renaissance, de Marcel Proust à Michel Tournier. Exercices delecture rapprochée (= Faux Titre 330), Amsterdam/New York: Rodopi 2009, 221 pp.

▪ —, R.H. Bremmer Jr., H.T. Oostendorp, J.G.A.M. Jacobs, W. Koopman & Sjaak Onderdelinden, Neophilologus, 93 (2009).

 

Stelling, L.J.

▪ ‘“T is not in man / To change or alter me”: Bekering, sekse en gender in Philip Massingers The Renegado (1624) en William Shakespeares The Merchant of Venice (1596-7)’, in: Tijdschrift voor Genderstudies, 12 (2009) 1, pp. 31-42.

 

Strien-Chardonneau, M.M.A. van

▪ —, Suzan van Dijk, Valérie Cossy & M. Lacy-Bruijn (eds.), Faits, genre, fiction/Facts, gender, fiction (= Cahiers Isabelle de Charrière/Belle van Zuylen Papers, 4), Utrecht: Genootschap Belle van Zuylen/ Universiteit Utrecht 2009, pp. ??

▪ ‘La vision exotique de la Hollande dans les récits de voyageurs français (XVIIe-XIXe siècles)’, in: Nurmelek Demir & Gulser Cetin (eds.), Journées internationales d'études sur l'exotisme 10-11 mai 2007. Actes, Ankara: Ankara Universitesi Basimevi 2009, pp. 79-89.

▪ — & M.-C. Kok Escalle, Van Parival tot Baudet. De Franse taalmeester en zijn leerlingen in de Noordelijke Nederlanden, van de 17e tot de 19e eeuw (e-meesterwerk), februari 2009, www.peeterheynsgenootschap.nl/e-meesterwerk.html.

 

Szirmai, J.C.

Aucassin en Nicolette. Een middeleeuwse parodie (= MemoranduM, 7), Hilversum: Verloren 2009, 48 pp.

T

Thijs, K.

▪ ‘De collectieve zenuwgeschiedenis van Lamprecht en co.’ [bespreking van: Het nerveuze tijdperk en zijn historici. De opkomst van de mentaliteitsgeschiedenis in Duitsland. 1889-1915], in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 122 (2009), pp. ?

▪ ‘De lange wortels van het Nieuwe Berlijn. Over periodisering van de Duitse herinneringscultuur’, in: Tijdschrift voor Geschiedenis, 122 (2009) 3, pp. 362-376.

▪ ‘Oskar Lafontaine en het verdriet van de SPD, in: W.E. Melching & F. Boterman (eds.), Het wonder Bondsrepubliek in 20 portretten, Amsterdam: Nieuw Amsterdam 2009, pp. ?

▪ ‘Wahrheitskonkurrenz in wissenschaftlichen Geschichtserzählungen. Drei master narratives der Berliner Stadthistorie’, in: M. Born (ed.), Retrospektivität und Retroaktivität. Erzählen, Geschichte, Wahrheit, Würzburg: Königshausen & Neumann 2009, pp. 69-82.

▪ ‘Boekbespreking’ [bespreking van: Selling Berlin. Imagebildung und Stadtmarketing von der preußischen Residenz bis zur Bundeshauptstadt], in: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, .. (2009), pp.

▪ ‘Boekbespreking’ [bespreking van: German Intellectuals and the Nazi Past], in: Nexus jaargang (2009), pp. ..

▪ ‘Boekbespreking’ [bespreking van: United City, Divided Memories? Cold War Legacies in Contemporary Berlin], in: HSK-Krant, jaargang (2009), pp. ..

 

Tilanus, L.

▪  —, K. van Ommen, M. van den Heuvel, Anton van der Lem, A.J.M. Vrolijk & G. Warnar (eds.), Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut, (2009), 1-3.

 

Tilburg, C.R. van

▪ ‘De limes als verkeersweg’, in: M. Berkers (ed.), Limesweg, Amsterdam: Architectura & Natura 2009, pp. 28-31.

 

Timmer, N.

▪ ‘Crisis de representación en tres novelas cubanas’, in: Grumo, 7 (2009).

▪ ‘El recuerdo de una imaginación o la imaginación de un recuerdo; los sesenta en novelas cubanas contemporáneas’, in: M. Wiesebron (ed.), XV Congreso Internacional de Ahila, Leiden 2009. (CD-rom.)

U

Veldhoen, N.H.G.E.

▪ — & Henk Aartsen (eds.), Companion to Early Middle English Literature, Amsterdam: Amsterdam VU University Press 2009.

 

Verstraten, P.W.J.

▪ ‘“De fantasie is de beste schuilplaats”: Arthur Japin binnen en buiten de psychoanalyse’, in: J.M.M. Houppermans, M. de Kesel, P.W.J. Verstraten (eds.), Het verlangen om te herinneren: psychoanalyse en memoires, Amsterdam: Rozenberg 2009, pp. 69-83.

▪ ‘Between Attraction and Story: Rethinking Narrativity in Cinema’, in: R. Sommer & S. Heinen (eds.), Narratology in the Age of Cross-Disciplinary Narrative Research, Berlin/New York: Walter de Gruyter 2009, pp. 154-169.

▪ ‘Een meisje, een telefoon en een brok engagement: Oogverblindend’, in: Rekto:Verso, Tijdschrift voor Kunstkritiek, 38 (2009), pp. 22-23.

▪ ‘Een stijlvaste pastiche: Three Monkeys’, in: Rekto:Verso, Tijdschrift voor Kunstkritiek, 36 (2009), pp. 22-23.

▪ ‘Introductie: Psychoanalyse en autobiografisch schrijven’, in: P.W.J. Verstraten, J.M.M. Houppermans & M. de Kesel (eds.), Het verlangen om te herinneren: psychoanalyse en Memoires, Amsterdam: Rozenberg 2009, pp. 7-16.

▪ —, J.M.M. Houppermans & M. de Kesel (eds.), Het verlangen om te herinneren: psychoanalyse en memoires, Amsterdam: Rozenberg 2009.

▪ ‘Ongebreidelde beeldvorming: Zwartboek versus Jezus van Nazaret, in: Parmentier, 18 (2009) 4, pp. 17-23.

▪ ‘Van jeugdsentiment tot camp: Ja zuster, nee zuster’, in: Spiegel der Letteren, 51(2009) 3, pp. 387-402.

 

Visser, A.

▪ ‘Sozialkomödien als Umgang mit der DDR – vor und nach 1990’, in: Barbara Eichinger & Frank Stern (eds.), Film im Sozialismus - die DEFA, Wien: Mandelbaum 2009, pp. 257-290.

▪ — & H.-P. Preussßer, Alltag als Genre (= Jahrbuch Literatur und Politik, 4), Heidelberg: Universitätsverlag Winter 2009, 260 pp.

▪ — & H.-P. Preussßer, ‘Das Banale und seine Nobilitierung zum ästhetischen Prinzip. Eine Einleitung zu Alltag als Genre’, in: A. Visser & H.-P. Preußer (eds.), Alltag als Genre (= Jahrbuch Literatur und Politik, 4), Heidelberg: Universitätsverlag Winter 2009, pp. 7-16.

▪ ‘Lisa’s Liebe – der ironische Rekurs auf ein Alltagsgenre als ästhetisches Programm’, in: A. Visser & H.-P. Preußer (eds.), Alltag als Genre (= Jahrbuch Literatur und Politik, 4), Heidelberg: Universitätsverlag Winter 2009, pp. 149-162.

▪ —, G.J. Visser-Wijnveen, J.H. van Driel, R.M. van der Rijst & N. Verloop, ‘The Relationship Between Academics’ Conceptions of Knowledge, Research and Teaching - A Metaphor Study’, in: Teaching in Higher Education, 14 (2009) 6, pp. 673-686.

▪ ‘“Wo war ich? Wo bin ich?” Zur Lyrik Heinz Czechowskis’, in: N.O. Eke & G.P. Knapp (eds.), Neulektüren - New Readings Festschrift für Gerd Labroisse zum 80. Geburtstag (= Amsterdamer Beiträge zur neueren Germanistik, 67), Amsterdam: Rodopi 2009, pp. 319-340.

 

Visser, A.S.Q.

▪ ‘Boekbespreking’ [bespreking van: Martin Wallraff, Rudolf Brändle, Chrysostomosbilder in 1600 Jahren: Facetten der Wirkungsgeschichte eines Kirchenvaters, 2008], in: Journal of Ecclesiastical History, 60 (2009), p. 339.

▪ ‘Jean Le Clerc (ed.), Appendix Augustiniana (1703)’, in: Paul Begheyn, Bernard Deprez, Rob Faesen & Leo Kenis (eds.), Jesuit Books in the Low Countries, 38, Leuven: Peeters 2009, pp. 233-236.

▪ ‘Boekbespreking’ [bespreking van: Anna Frank-van Westrienen: Het schoolschrift van Pieter Teding van Berkhout: Vergezicht op het gymnasiaal onderwijs in de zeventiende-eeuwse Nederlanden, 2007], in: Emblematica: An Interdisciplinary Journal for Emblem Studies, 17 (2009), pp. 362-365.

 

Vries, D.J. de

▪ ‘Baksteen: oorsprong, besparen en verfijnen’, in: Stad en Lande, 2 (2009), 18, pp. 4-9.

▪ ‘Boekbespreking’ [bespreking van: Veerle Cnudde [e.a.] (eds.), Gent ... Steengoed!, Gent: Academia Press 2009, 416 pp.], in: Bulletin Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 108 (2009), pp. 217-218.

▪ ‘Bovenal kappen’, in: Bulletin Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 108 (2009), p. 126.

▪ ‘Een timmerman zal tot zijn proeve maken ...’, in: Bulletin Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 108 (2009), pp. 32-47.

▪ ‘Hemelse sferen: het stucplafond in de refter van de Roermondse Kartuis’, in: Bulletin Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 108 (2009), pp. 149-160.

▪ ‘Niederländische Dachwerke des 18. Jahrhunderts: Stillstand oder Erneuerung?’, in: Paul Zalewski (ed.), Studien zur Internationalen Architektur und Kunstgeschichte, Petersberg: Imhof 2009, pp. 114-124.

▪ —, H.L. Janssen, D.J. de Vries, W.F. Denslagen, A.F.W. Bosman, R. Dettingmeier, M.C. Kuipers, G.H.P. Steenmeier, M.T.A. van Thoor & K.A. Ottenheym (eds.), Bulletin Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 108 (2009).

▪ ‘Van Lüneburg (2009) naar Amsterdam (2010). Congressen van de Arbeitskreis für Hausforschung’, in: Nieuwsbrief Stichting Bouwhistorie Nederland, 47, pp. 46-50.

W

Warnar, G.

▪ — , A.A.M. Besamusca & R.H. Sleiderink (eds.), De boeken van Velthem. Auteur, oeuvre en overlevering (= Middeleeuwse Studies en Bronnen, 119), Hilversum: Verloren 2009, 296 pp.

▪ —, A.A.M. Besamusca & R.H. Sleiderink, ‘Lodewijk van Velthem. Ter inleiding’, in: G. Warnar, A.A.M. Besamusca & R.H. Sleiderink (eds.), De boeken van Velthem. Auteur, oeuvre en overlevering (= Middeleeuwse Studies en Bronnen, 119), Hilversum: Verloren 2009, pp. 7-30.

▪ ‘Ruusbroecs Brulocht tussen de preken van Tauler in handschrift en druk’, in: Ons Geestelijk Erf, 80 (2009) 1, pp. 48-63.

▪ ‘Velthem in de Vierde Partie. De verwerking van de geleerdentraditie in het Middelnederlands’, in: G. Warnar, A.A.M. Besamusca & R.H. Sleiderink (eds.), De boeken van Velthem. Auteur, oeuvre en overlevering (= Middeleeuwse Studies en Bronnen, 119), Hilversum: Verloren 2009, pp. 119-142.

▪ —, K. van Ommen, M., van den Heuvel, Anton van der Lem, L. Tilanus & A.J.M. Vrolijk, Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut, (2009) 1-3.

 

Weel, A.H. van der

▪ ‘La cultura del libro y el precio fijo’, in: Memorias: Segundo Congreso Iberoamericano de Libreros: Pensar la librería como espacio cultural, Bogota: CERLALC 2009, pp. 83-92.

 

Westgeest, H.F.

▪ ‘Photography and Painting in Multi-Mediating Pictures’, in: Visual Studies Journal, 24 (2009) 2, pp. 122-131.

Take Place . Photography and Place from Multiple Perspectives (= Antennae Series, 2), Amsterdam: Valiz 2009.

▪ ‘The Concept of Place in Photography in Multimedia Artworks’, in: H. Westgeest (ed.), Take Place . Photography and Place from Multiple Perspectives (= Antennae Series, 2), Amsterdam: Valiz 2009, pp. 97-130.

Z

Zijlmans, C.J.M.

▪ — , M. Knol & R. Raben (eds.), Beyond the Dutch. Indonesia, the Netherlands and the Visual Arts, from 1900 until now, Amsterdam: KIT 2009, 200 pp.

& Knol, M. & Raben, R. (Eds.), Beyond the Dutch. Indonesië, Nederland en de beeldende kunsten van 1900 to nu, Amsterdam: KIT 2009, 200 pp.

▪ ‘Fluorescerend licht en zwarte gaten. Hedendaagse kunst(theorie) als geestverruimend middel’, in: G. Wiegers & E. Brugmans (eds.), Onverwachte Impressies. Hedendaagse kunst en Spiritualiteit, Nijmegen: Valkhof Pers 2009, pp. 89-98.

▪ ‘Intercultural perspective as context: beyond othering and appropriation? The case of John Mawurndjul’, in: C. Volkenandt & Chr. Kaufmann (eds.), Between Indigenous Australia and Europe: John Mawurndjul. Art Histories in Context, Berlin: Reimer 2009, pp. 113-121.

▪ ‘Place, Site, and Memory in Contemporary Works of Art. The Art Projects of Susan Meiselas, Ni Haifeng, and Stansfield/Hooykaas’, in: H.F. Westgeest (ed.), Take Place : Photography and Place from Multiple Perspectives (= Antennae Series, 2), Amsterdam: Valiz 2009, pp. 219-249.

▪ ‘Reflections on Time in Art and Art History’, in: P. Lodermeyer & K. de Jongh (eds.), Personal Structures: Time - Space – Existence, Köln: DuMont 2009, pp. 48-51.

▪ ‘The Artist as Image Decoder: Ni Haifeng’s Agency between Europe and China’, in: J. Anderson (ed.), Crossing Cultures: Conflict, Migration and Convergence, Melbourne: Melbourne University Press/The Miegunyah Press 2009, pp. 895-899.

 

Zonneveld, P.A.W. van

▪ ‘George Gordon Byron: “Ze schrijdt in schoonheid”’ [vert. Peter van Zonneveld], in: Menno Wigman & Rob Schouten, (eds.), A Joy Forever. De mooiste liefdesgedichten uit de wereldliteratuur, Amsterdam: Prometheus 2009, p. 83.

▪ ‘Romantiek in sarong en kabaja? Javanen in de Indische almanakliteratuur’, in: Indische Letteren, 24 (2009) 2, pp. 75-86.

▪ ‘Rumphius in Massachusetts. In memoriam E.M. Beekman (1939-2008)’, in: Indische Letteren, 24 (2009) 1, pp. 2-3.

▪ ‘Van primitieve inboorling tot medemens. Het beeld van de inheemse bevolking in de Indisch-Nederlandse literatuur’, in: Indische Letteren, 24 (2009) 2, pp. 49-51.

▪ —, O.J. Praamstra, B. Paasman, A. Zuiderweg, I. Tromp & G.O. Prins (eds.), Indische Letteren, 25 (2009).

▪ (ed.), Boekerij ‘Oost en West’, Leiden: KITLV 2009.

▪ (ed.), Indische Letteren, 2009.

 

Zwijnenberg, R.

▪ ‘Art, the Life Sciences, and the Humanities: In search of a Relationship, in: I. Reichle (ed.), Art in the Age of Technoscience. Genetic Engineering, Robotics, and Artificial Life in Contemporary Art, Wien: Springer 2009, pp. xiii-xxix.

▪ ‘Biokunst: een uitdaging aan de kunstgeschiedenis’, in: Kunstlicht, 30 (2009) 3/4, pp. 112-117.

▪ ‘Leonardo and Female Interiority’, in: R. Zwijnenberg, & R. van de Vall (eds.), The Body Within. Art, Medicine and Visualization (= Brill's Studies on Art, Art History, and Intellectual History, 3), Leiden: Brill 2009, pp. 15-30.

▪ — & R. van de Vall (eds.), The Body Within. Art, Medicine and Visualization (= Brill's Studies on Art, Art History, and Intellectual History, 3), Leiden: Brill 2009.

▪ ‘Visualizing and Explaining Pregnancy’ [bespreking van: Making Visible Embryos, online exhibition developed by the University of Cambridge with support from the Wellcome Trust with texts and images compiled by Tatjana Buklijas and Nick Hopwood], in: Social History of Medicine, 22 (2009), pp. 441-443.

Last Modified: 06-08-2015