Hermeneutics and the Humanities

'Hermeneutics and the Humanities: Dialogues with Hans-Georg Gadamer / Hermeneutik und die Geisteswissenschaften: Im Dialog mit Hans-Georg Gadamer', edited by Madeleine Kasten, Herman Paul, and Rico Sneller (Leiden: Leiden University Press, 2012).

Hans-Georg Gadamer’s Wahrheit und Methode (1960) is one of the most influential books on interpretation to have appeared in the past half a century. Scholars across the humanities have applied, discussed, and criticized its hermeneutical insights. This volume aims to continue this conversation between hermeneutics and the humanities, but also tries to map Gadamer’s influence on the humanities so far. In which domains of study has Wahrheit und Methode made its greatest impact? Where and for which reasons have other disciplines hardly engaged with Gadamer’s work? In a more programmatic sense, the volume also suggests some possibilities for further interaction between Gadamer and the humanities. Written by an international team of authors, this bilingual collection of essays (English and German) is essential reading for scholars throughout the humanities interested in issues of methodology, theory, and philosophy.

Madeleine Kasten, Herman Paul, and Rico Sneller are lecturers in the Faculty of Humanities, Leiden University.

230 pp. | € 49,50

------------

Wahrheit und Methode (1960) van de Duitse filosoof Hans-Georg Gadamer (1900-2002) is een van de meest invloedrijke filosofische boeken die de twintigste eeuw heeft voortgebracht. In de afgelopen halve eeuw is Gadamers hermeneutiek op allerlei manieren bediscussieerd, toegepast en bijgesteld, niet alleen door filosofen, maar in de breedte van de geesteswetenschappen. Hermeneutics and the Humanities brengt deze receptiegeschiedenis in kaart en moedigt verdere discussie aan.

Hermeneutics and the Humanities brengt Gadamers filosofie hiertoe in gesprek met allerlei vakgebieden in de geesteswetenschappen, variërend van literatuurwetenschap tot geschiedenis en theologie. Zelfs rechten en medische ethiek komen ter sprake, als illustraties van het brede domein van geesteswetenschappelijk denken waarop Gadamers hermeneutische inzet vruchtbaar blijkt. Ook kritische geluiden ontbreken in de bundel niet.

Hermeneutics and the Humanities is geschreven door een internationaal en interdisciplinair team van auteurs en telt zeventien originele essays (in het Engels en het Duits).

De redacteuren van deze bundel, Madeleine Kasten, Herman Paul en Rico Sneller, doceren aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden.


Last Modified: 05-07-2012