Nederlanders in de Heilige Oorlog

Onder redactie van prof.mr.dr. Maurits Berger vergelijkt dit boek de Nederlandse jihadisten van nu met de communisten die in 1936 naar de Spaanse Burgeroorlog gingen en met de katholieken die in 1860 naar Rome trokken. Dat leidt tot interessante conclusies.

Al zo’n 190 Nederlandse jihadisten zijn afgereisd naar Syrië, om zich aan te sluiten bij Islamitische Staat. Zijn hun beweegredenen  typisch ‘islamitisch’ of ‘allochtoon’, of kunnen we hen beschouwen als Nederlanders in bijzondere omstandigheden?

Het is niet voor het eerst dat jonge Nederlanders, enigszins bevlogen en naïef, worden gegrepen door de sterke drang om deel te nemen aan een ‘heilige strijd’. De situatie is te vergelijking maken met de 3181 katholieke zoeaven die naar Rome trokken in 1860-70 om de pauselijke staat te verdedigen tegen het Italiaanse leger, en de 628 communisten die de Internationale Brigade in Spanje versterkten in 1936-39 tegen ‘het fascisme’.

De bevindingen van deze vergelijkende studie staan in Nederlanders in de Heilige Oorlog, dat onder redactie van Maurits Berger bij Uitgeverij Boom is verschenen.

ISBN 9789462900912


Zie ook

Nederlanders en de heilige strijd op het Leiden Religie Blog

 
Last Modified: 04-06-2015