Nieuw boek | Episcopacy, Authority, and Gender

Aspects of Religious Leadership in Europe, 1100-2000

Religieus leiderschap: heilig gezag of persoonlijk charisma?

Religieus leiderschap is een wonderlijke en complexe zaak. Dat geldt zeker ook voor de vormgeving van het gezag in de grootste wereldgodsdienst, het christendom. Want het christelijk geloof mag dan gebaseerd zijn op als heilig beschouwde teksten, anderzijds dienen die op nauwelijks minder gezaghebbende wijze geïnterpreteerd te worden. Door wie? Op grond van welke criteria? Hoe valt zoiets te organiseren? Over dit soort vragen gaat de recent verschenen bundel Episcopacy, Authority, and Gender: Aspects of Religious Leadership in Europe, 1100-2000. De bundel bevat bijdragen van Britse en Nederlandse historici en is mede geredigeerd door LUCSoR-staflid Jan Wim Buisman.


Bisschop Burgess

Bisschop Burgess

Zoals de bijdragen laten zien, blijkt er al te vaak een spanning te bestaan tussen het machtswoord van de kerkelijke hiërarchie en het gezag dat individuele geestelijken zich verworven hadden. Charismatisch leiderschap blijkt van alle tijden. Of is er toch ook zoiets als Amtscharisma? Misschien ontleent paus Franciscus zijn populariteit wel aan een combinatie van beide. Tegelijkertijd is er ook een spanning tussen persoonlijke uitstraling en organisatie, waardoor charisma sleets dreigt te worden. Daar hebben katholieken evenzeer last van als protestanten. Anderzijds blijkt persoonlijk charisma bij uitstek het middel waarmee vrouwen in het christendom ook in het verleden invloed of zelfs gezag konden uitoefenen.


Jan Wim Buisman, Marjet Derks, and Peter Raedts (eds.), Episcopacy, Authority, and Gender: Aspects of Religious Leadership in Europe, 1100-2000. Brill, Leiden/Boston 2015.

www.Brill.com

 
Last Modified: 09-10-2015