Prof.dr. S. (Simon) Groenveld (Emeritus)

Position:
  • Professor Emeritus
Fields of interest

Mijn vak, de geschiedenis van Nederland, met name in de periode van mijn leeropdracht, boeit mij zeer sterk omdat het een voortdurende verdieping biedt van leven en werk in de eigen omgeving. Historische sensatie, herkenning van verbindingen tussen heden en verleden spelen daarbij een voorname rol. Bovendien biedt werken in het eigen verleden de mogelijkheid, de meeste en geschiktste bronnen te vinden en te kunnen bestuderen betreffende dit verleden. Aanwezigheid van zulke bronnen zet aan tot wetenschappelijk onderzoek. Het onderwijs daarnaast aan in principe geïnteresseerde studenten biedt bij uitstek de kans, dezen te enthousiasmeren voor dit vak, en hun de weg te wijzen en technieken te leren, juist aan de hand van het aanwezige bronnenmateriaal, die nodig zijn om ook zelfstandig onderzoek te verrichten.

Key publications

(2003) De Winterkoning. Balling aan het Haagse hof, 's-Gravenhage.

(1998) Vrede van Munster 1648-1998. Tractaat van ‘een aengename, goede en oprechte vrede’, ’s-Gravenhage.

(1995) Huisgenoten des geloofs. Was de Nederlandse Republiek verzuild?, Hilversum.

(1990) Evidente factiën in den staat, Hilversum.

(1984) Verlopend Getij. De Nederlandse Republiek en de Engelse Burgeroorlog 1640-1646, Dieren.

Last Modified: 31-01-2013