Dr. A.M.C. (Anita) van Dissel

Position:
  • Lecturer
Expertise:
  • History of the Royal Netherlands Navy
  • maritime (scientific) explorations
  • maritime defense of the Dutch colonies


Telephone number: +31 (0)71 527 2760
E-Mail: a.m.c.van.dissel@hum.leidenuniv.nl
Faculty / Department: Faculteit der Geesteswetenschappen, Institute for History, Vaderlandse Geschiedenis
Office Address: Johan Huizingagebouw
Doelensteeg 16
2311 VL Leiden
Room number 2.66a


Spreekuur / Hours

Na afspraak/by appointment.

Curriculum vitae

Anita van Dissel (1960) studied history at Leiden University. In 1991 she obtained her Ph.D. in Leiden on a dissertation about the reclamation of the Zuiderzee and the planning of the IJsselmeerpolders: 59 jaar eigengereide doeners in Flevoland, Noordoostpolder en Wieringermeer. De Rijksdienst voor de  IJsselmeerpolders (1930-1989). That same year she joined the Institute for Maritime History of the Royal Netherlands Navy, since 2005 the Netherlands Institute for Military History, The Hague. From 2011 she is lecturer maritime history at Leiden University.

Recent publications

Martin Elands, Anita van Dissel, Hylke Faber, Pieter Stolk (eds.), De Nederlandse koopvaardij in oorlogstijd (Amsterdam 2014)


Dissel, Anita en Petra Groen, In de West. De Nederlandse krijgsmacht in het Caribisch gebied (Franeker 2010).


Alphen Marc A. van, en Anita M.C. van Dissel (eds.), Kroniek der Zeemacht. Gedenkwaardige gebeurtenissen uit vijf eeuwen Nederlandse marinegeschiedenis (Amsterdam 2009; herziene, bijgewerkte herdruk).


Alphen, Marc A. van, en Anita M.C. van Dissel (eds.), Chronicle of the Royal Netherlands Navy. Five Hundred Years of Dutch Maritime History (Amsterdam 2006).

Dissel, Anita van en Ben Schoenmaker, Het officierskruis. Voor eervolle langdurige dienst (Amsterdam 2006).


Teitler, G., A.M.C. van Dissel en J.N.F.M. à Campo, Zeeroof en zeeroofbestrijding in de Indische archipel (19de eeuw) (Amsterdam 2005).


Last Modified: 10-12-2015