Over de Huizinga-lezing

De Huizinga-lezing wordt sedert 1972 jaarlijks georganiseerd door de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden, de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en (vanaf 2014) Elsevier. Zij hebben de naam Huizinga aan de lezingenreeks verbonden als eerbetoon aan de historicus en cultuurfilosoof Johan Huizinga die leefde van 7 december 1872 tot 1 februari 1945.

De lezingen hebben - in de geest van Huizinga’s werk - een cultuurhistorisch dan wel een cultuur- of maatschappijkritisch karakter.

Voorgaande sprekers waren: 
 

 • Rudy Kousbroek
 • Mary McCarthy
 • Jan Pen
 • Jean-François Revel
 • Arthur Lehning
 • Noam Chomsky
 • Karel van het Reve
 • Golo Mann
 • Ernst Kossmann
 • Stefan Themerson
 • Renate Rubinstein
 • Robert Darnton
 • Harry Mulisch
 • Michael Howard
 • H. Drion
 • George Steiner
 • Peter Schat
 • Susan Sontag
 • Gerrit Komrij
 • Joseph Brodsky
 • E. de Jongh
 • Christian graaf Von Krokow
 • A.Th. van Deursen
 • Nadine Gordimer
 • H.L. Wesseling
 • Richard Holmes
 • Louise O. Fresco
 • Jorge Semprun
 • Ian Buruma
 • Wendy Doniger
 • Benno Barnard
 • Abram de Swaan
 • Dame Antonia Byatt
 • Elmer Schönberger
 • Carlos Fuentes
 • Tijs Goldschmidt
 • Christopher Bayly
 • Marita Mathijsen
 • Lisa Jardine
 • Simon Schama
 • Geert van Istendael
 • Bas Heijne


Last Modified: 02-10-2014