Simon Schama heeft de 40ste Huizinga-lezing gegeven

Op vrijdag 9 december 2011 gaf de Britse historicus Simon Schama de 40ste Huizingalezing onder de titel:

'What happened to the idea of toleration?'

De Huizingalezing wordt jaarlijks georganiseerd door de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden, NRC Handelsblad en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. De naam van de lezing is een eerbetoon aan de historicus en cultuurfilosoof Johan Huizinga (1872-1945).

De lezing is in boekvorm beschikbaar gesteld via Bert Bakker/Prometheus.


Over Simon Schama

De Britse historicus Simon Schama heeft op 9 december 2011 de veertigste Huizinga-lezing verzorgd. Hij sprak over tolerantie en vrijheid. De auteur van bestsellers als Overvloed en onbehagen, Patriotten en bevrijders en De ogen van Rembrandt, is een groot kenner van de Nederlandse samenleving.

Schama heeft, onder meer aan de hand van de theorieën van John Milton en John Locke, onderzocht waar de grenzen van tolerantie liggen in de hedendaagse samenleving. Geldt absolute vrijheid ook voor wie die vrijheid bedreigt?

Simon Schama (1945) geldt als een van de invloedrijkste historici ter wereld. Hij studeerde in Cambridge en doceerde in Oxford en aan de Amerikaanse universiteiten Harvard en Columbia. De afgelopen jaren bereikte hij een groot publiek als presentator van de BBC-series The Power of Art en A History of Britain.

Last Modified: 11-08-2014