Fik Meijer heeft de 43ste Huizingalezing gegeven

Op vrijdag 12 december gaf historicus Fik Meijer de 43ste Huizingalezing, met als titel:

'Denken over Carthago. De erfenis van Duilius.'

De naam van de lezing is een eerbetoon aan de historicus en cultuurfilosoof Johan Huizinga (1872-1945). De lezingen hebben - in de geest van Huizinga’s werk - een cultuurhistorisch dan wel een cultuur- of maatschappijkritisch karakter.  

De Huizingalezing wordt sedert 1972 jaarlijks georganiseerd door de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden, de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en (vanaf 2014) Elsevier. Dit jaar is het Rijksmuseum voor Oudheden mede organisator en wordt de lezing mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van de gemeente Leiden.


Denken over Carthago. De erfenis van Duilius

De strijd tussen de Romeinen en de Carthagers heeft meer dan een eeuw geduurd. Uiteindelijk wonnen de Romeinen. In 146 v.Chr. werd Carthago, de trotse stad op de kust van Noord-Afrika, met de grond gelijk gemaakt. Alles wat aan de gehate tegenstanders herinnerde werd vernietigd. Hun reputatie werd bezoedeld. De Romeinse verdachtmakingen aan het adres van de Carthagers waren echter al veel eerder begonnen. Fik Meijer probeert te achterhalen hoe het denken van de Romeinen over de Carthagers zich ontwikkelde vanaf het moment dat Gaius Duilius hen in 260 v.Chr. een nederlaag in een zeeslag toebracht. Hij laat zien hoe de Romeinen vooral de punten waarop zij en de Carthagers zich van elkaar onderscheidden hebben beklemtoond en uitvergroot. Rome werd zodoende niet alleen winnaar op het slagveld maar ook in de beeldvorming, zoals we kunnen zien in Salammbô, de sublieme roman van Gustave Flaubert.

Tentoonstelling

In 2014 was het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden medeorganisator van de Huizingalezing. In het museum was van 27 november 2014 tot en met 10 mei 2015 een grote tentoonstelling te zien waarin de bezoeker kennis kon maken met de archeologische rijkdom en roemruchte geschiedenis van de havenstad Carthago. Er waren meer dan driehonderd voorwerpen bijeengebracht, waaronder vele topstukken uit gerenommeerde internationale musea.

Programma

19.15 uur - Deuren Pieterskerk open
20.00 uur - Welkomstwoord
20.10 uur - Lezing Fik Meijer, ‘Denken over Carthago. De erfenis van Duilius’. Na afloop commentaar door Ineke Sluiter.
21.30 uur - Einde en gelegenheid tot een borrel

Over Fik Meijer

Fik Meijer (1942) is emeritus hoogleraar oude geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij studeerde klassieke letteren en oude geschiedenis aan de Universiteit Leiden, waar hij in 1973 promoveerde. Hij publiceerde uitvoerig over de Griekse en Romeinse geschiedenis, waaronder De Middellandse zee. een persoonlijke geschiedenis,  Paulus. Een leven tussen Jeruzalem en Rome en Twee steden. Opkomst van Constantinopel, neergang van Rome (330-608).

Last Modified: 28-09-2015