Book publications

" class="getfive" title="" alt="" />

You will be automatically redirected. Is nothing happening? To our new website.Goud en Indianen - Het journaal van Hendrick Brouwers expeditie naar Chili in 1643

In november 2015 verschijnt het nieuwe boek van prof. dr. Henk den Heijer: 'Goud en Indianen - Het journaal van Hendrick Brouwers expeditie naar Chili in 1643', een tijdens de reis bijgehouden journaal, met daarin opgenomen brieven over de communicatie tussen de schepen en de verhoren van gevangen genomen Spanjaarden en indianen. Dit nieuwe boek geeft een uniek inzicht in het verloop van deze tot op heden vrijwel onbekende expeditie.


Hier woonden wij - Hoe een stad zijn Joodse verleden herontdekt

In 'Hier woonden wij' draait het om het Joodse familieleven vóór de Shoah. De auteurs, Wim Willems en Hanneke Verbeek, richten zich op één straat in een willekeurige plaats: Scheveningen. In de periode 1900 tot 1942 streken hier honderden Joodse gezinnen neer, die een eigen gemeenschap vormden.


In dit Huis - Twee eeuwen Tweede Kamer

De Tweede Kamer, het kloppend hart van de Nederlandse democratie, bestaat tweehonderd jaar. Zestien gezaghebbende auteurs, waaronder Henk te Velde, Joris Oddens en Diederik Smit, schetsen in dit mooi uitgevoerde jubileumboek op toegankelijke wijze de ontwikkeling van deze volksvertegenwoordiging vanaf de opening in 1815 tot aan de hedendaagse thema’s in de Nederlandse politiek.


Dynasties - A Global History of Power, 1300–1800

For thousands of years, societies have fallen under the reign of a single leader, ruling as chief, king, or emperor. In this fascinating global history of medieval and early modern dynastic power, Jeroen Duindam charts the rise and fall of dynasties, the rituals of rulership, and the contested presence of women on the throne.


Nationalism in Europe since 1945

Prof. André Gerrits provides an up-to-date empirical and historiographical overview of the actual political relevance of nationalism and internationalism in post-war Europe. Adopting a largely chronological approach, Gerrits links the historiography of post-war Europe and the major theoretical approaches to nationalism with analysis of key historical developments and events.


La Naissance d’une thalassocratie - Les Pays-Bas et la mer à l’aube du siècle d’or

Louis Sicking's new book, La Naissance d’une thalassocatie, published by the Presses de l’université Paris-Sorbonne (PUPS) offers new insights in the maritime history of the Low Countries in the 15th and 16th centuries, including a maritime perspective on the Dutch Revolt. While crossing the established boundaries of Dutch and Belgian historiographies, the book not only offers an unfamiliar maritime perspective, it also proposes a new and refreshing look at the origin of the Dutch Republic.


Memory Wars in the Low Countries, 1566-1700

The Revolt in The Netherlands erupted in 1566 and tore apart the Low Countries. In Memory Wars in the Low Countries, 1566-1700 Jasper van der Steen explains how public memories of the Revolt in the Habsburg Netherlands in the South and the Dutch Republic in the North diverged and became the objects of fierce contestation in domestic political struggles, on both sides of the border and throughout the seventeenth century.


Single life and the city

Ariadne Schmidt, Isabelle Devos and Julie de Groot provide you with refreshing insights concerning the study on urban singles in the period between 1200 and 1900.


De Partij. Over het politieke leven in de vroege SDAP

De Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) was een politiek experiment. Bij haar oprichting in 1894 hadden de meeste leden geen stemrecht, de leiders geen politieke ervaring en stond de organisatievorm nog in de kinderschoenen. Wie lid werd, zette bovendien zijn geld, goede naam en baan op het spel. Waarom zou iemand dat doen? Was ideologische overtuiging reden genoeg om aansluiting te zoeken bij de sociaaldemocraten, of speelde er meer?


Het belang van het Binnenhof

Het proefschift 'Het belang van het Binnenhof' van dr. Diederik Smit is als boek verschenen bij Uitgeverij Prometheus. In het boek laat Smit zien hoe het oude machtscentrum van de Republiek zich in de voorbije tweehonderd jaar als toneel van de politiek kon handhaven en uiteindelijk uitgroeide tot het hart van de Nederlandse democratie.


Kleurrijke tragiek

Dr. Matthias van Rossum schreef het boek 'Kleurrijke tragiek. De geschiedenis van slavernij in Azië onder de VOC'.


White Lies and Black Markets

In 'White Lies and Black Markets. Evading Metropolitan Authority in Colonial Suriname, 1650-1800' dr. Karwan Fatah-Black offers a new account of the colonization of Suriname in the period between 1650-1800.


Key Issues in Historical Theory

Recently Herman Paul published his book  Key Issues in Historical Theory (Routledge), which addresses the definition of history and how people are influenced by it.