Wjm Kok Doctoral Degree

Visual artist and researcher Wjm Kok is the second candidate to receive his PhD degree at Leiden University, after having finished the PhDArts doctoral programme, a collaboration between the Academy of Creative and Performing Arts, Leiden University, and the Royal Academy of Art (KABK), The Hague. His research was generously supported by the Research Department Art Theory and Artistic Practice, Royal Academy of Art, The Hague; the Gerrit Rietveld Academy, Amsterdam and the Mondrian Fund, Amsterdam.

On Wednesday 18 December at 13.45 p.m. at the Academiegebouw Leiden, Rapenburg 73, Wjm Kok will defend his thesis:

Thirty Sixth Series of the Next Kind of Series

preceded by an artistic & discursive presentation. Please convene at 13.00 p.m.

The subject of the research is ‘difference and repetition’, an area which bears a direct relationship to Wjm Kok’s practice, in which the production of work always emerges and passes through series. It is also the title of a book by Gilles Deleuze that has been used as source and reference to explicate the research. Taking this book Difference and Repetition as a departure point, an ongoing series of writings was produced that sought to expose the different angles of the subject. The majority of these texts were published in diverse platforms, constituting an exchange with related subjects and his practice as a foundation for exploring other territories. A selected collection of these texts constitutes the dissertation.

 

Op woensdag 18 december 2013 om 13.45 uur zal Wjm Kok zijn proefschrift

Thirty Sixth Series of the Next Kind of Series

verdedigen in het Academiegebouw, Rapenburg 73 in Leiden, voorafgegaan door een artistieke en mondelinge presentatie. U wordt verzocht aanwezig te zijn om 13.00 uur.

Het onderwerp van het onderzoek is ‘verschil en herhaling’, een gebied dat in directe relatie staat tot Wjm Kok’s praktijk, waarin de productie van zijn werk in en door series tot stand komt. Het is ook de titel van het boek van Gilles Deleuze dat gebruikt werd als bron en referentie voor zijn onderzoek. Met dit boek, Verschil en herhaling, als uitgangspunt werd een serie teksten geschreven waarin getracht werd het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken te belichten. Een groot deel van deze teksten werd gepubliceerd in diverse contexten, op basis van een wisselwerking met gerelateerde onderwerpen en Kok's praktijk, als fundament voor het openen van andere domeinen. Een geselecteerde verzameling van deze teksten vormt het proefschrift.

Last Modified: 25-11-2013