Marlon Titre Doctoral degree

Guitarist, composer and artistic researcher Marlon Titre is the eleventh doctoral student to receive a PhD from Leiden University after having completed the docARTES doctoral programme in music, organized by the Orpheus Institute in Ghent.

On Tuesday 10 December at 16.15 p.m., at the Academiegebouw Leiden, Rapenburg 73, Marlon Titre will defend his thesis:

Thinking through the guitar: the sound-cell-texture chain

On Monday 9 december at 14.30 p.m. at Studio I of the Royal Conservatory, Juliana Van Stolberglaan 1, The Hague, Marlon Titre will give an open lecture aimed at guitar and composition students, focused on his research on the sound-producing possibilities of the guitar and the effective use of the classical guitar’s scoring potential.

On Monday 9 december at 20.00 p.m. at the  Lutherse Kerk, Hooglandse Kerkgracht 26, Leiden, Marlon will give a concert comprising classic guitar repertoire and will premiere a number of new etudes which constitute an integral part of his PhD research. The entry is free.

 

Although the guitar has been part of the classical music tradition for centuries, writing for the guitar remains a formidable challenge for many composers. Where orchestral instruments have a long history of scoring guides that help composers develop their craft, the number of studies dedicated to guitar scoring remains scarce. This has led to a myriad of scoring problems in guitar works written by non-guitarist composers, often evidenced in unplayable passages and underdeveloped textures. The present study aims to fill this gap by establishing and developing guidelines for effective use of the classical guitar’s scoring potential. These guidelines are described through the sound-cell-texture chain, a model introduced in this study that identifies building blocks for its scoring that are believed to give the composer access to the scoring potential of the guitar. The second aim of this study is to use the findings of the research to compose a set of new etudes for the guitar.

 

PROMOTIE Marlon Titre

Gitarist, componist en artistiek onderzoeker Marlon Titre is de elfde doctoraatsstudent die promoveert aan de Universiteit van Leiden na het afronden van het doctoraatsprogramma voor musici docARTES, georganiseerd door het Orpheus Instituut in Gent. 

Op dinsdag 10 december 2013 om 16.15 uur zal Marlon Titre zijn proefschrift:

Thinking through the guitar: the sound-cell-texture chain

verdedigen in het Academiegebouw, Rapenburg 73 in Leiden.

Op maandag 9 december om 14.30 uur zal Marlon Titre in Studio I van het Koninklijk Conservatorium, Juliana van Stolberglaan 1 in Den Haag, een openbare lezing geven bedoeld voor studenten gitaar en compositie, over zijn onderzoek naar het klankpotentieel van de gitaar en het gebruik van de gitaar door componisten.

Op maandag 9 december om 20:00 uur geeft Marlon een concert in de Lutherse Kerk, Hooglandse Kerkgracht 26 in Leiden. Op het programma staan werken uit het klassieke gitaarrepertoire, evenals de première van een aantal nieuwe etudes die Marlon scheef in het kader van zijn onderzoek. Toegang is gratis.

 

Hoewel de gitaar al eeuwenlang deel uitmaakt van de klassieke muziektraditie blijft het schrijven voor de gitaar voor veel componisten een moeilijke opgave. Terwijl componisten bij het ontwikkelen van hun instrumentatievaardigheden voor reguliere orkestinstrumenten kunnen putten uit een lange traditie aan orkestratieliteratuur, blijft het aantal studies over het componeren voor de gitaar klein. Dit heeft geleid tot allerlei problemen in (de notatie van) gitaarcomposities, in het bijzonder die gecomponeerd door niet-gitaristen, zoals onspeelbare passages en onheldere texturen. Dit proefschrift beoogt deze situatie ten goede te keren door middel van het vastleggen en ontwikkelen van richtlijnen voor het effectieve gebruik van het klankpotentieel van de klassieke gitaar. Hiervoor is een model ontwikkeld, de ‘sound-cell-texture chain’, dat de bouwstenen aandraagt waarmee de componist de mogelijkheden van het instrument optimaal kan benutten. Het tweede doel van dit onderzoek is de bevindingen ervan te gebruiken voor het schrijven van een aantal nieuwe gitaaretudes.


Last Modified: 02-12-2013