Krien Clevis Doctoral degree

Visual artist and artistic researcher Krien Clevis is the first doctoral student to receive a PhD from Leiden University after having finished the PhDArts programme, the collaboration between the Academy of Creative and Performing Arts, Leiden University, and the Royal Academy of Art (KABK), The Hague.

On Thursday 17 October 2013 at 4.15 p.m. at the Academiegebouw Leiden, Rapenburg 73, she will defend her doctoral project:

LOCVS.  Memory and Transience in the Representation of Place

From Italic Domus to Artistic Environment

Film showing at 3.45 p.m.

Integral part of her doctoral degree is an exhibition in the Oude UB (Bestuursgebouw), Rapenburg 70, Leiden:  The Once and Future House.

As an artist, Clevis is fascinated by the phenomenon of place in relation to beginnings and final destinations. This study links up the concept of place with memory, with the idea of transience and the transition from life to death. Her main research question addressed the following concern: how can I present my work in a way so that it both comprises a representation of place and emerges or exists as a place itself? Clevis guides the reader and the visitor on a journey through time and space. In Rome and Pompei she studied the houses of the living and those of the dead (tombs); the meaning of passageways and thresholds proved crucial. In the Oude UB Clevis constructs the most important room of the classical atrium house, the tablinum or Family room, with the threshold to the garden of Rapenburg 70. In this house she shows her photographs. The old display (original book) cases, have been transformed to Wunderkammer. A scale model of the atrium house and a film complete the exhibition.

 

PROMOTIE KRIEN CLEVIS

donderdag 17 oktober 2013 16.15 uur Academiegebouw, Rapenburg 73, Leiden

Filmvertoning om 15.45 uur

Beeldend kunstenaar en artistiek onderzoeker Krien Clevis is de eerste promovendus die binnen het PhDArts programma haar onderzoektraject heeft afgerond. PhDArts is het samenwerkingsverband tussen de Academie der Kunsten, Universiteit Leiden en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK), Den Haag. Zij hoopt op donderdag 17 oktober a.s. aan de Universiteit Leiden te promoveren op haar onderzoeksproject:

LOCVS.  Memory and Transience in the Representation of Place

From Italic Domus to Artistic Environment

Onderdeel van haar promotie is de tentoonstelling The Once and Future House, in de Oude UB (Bestuursgebouw), Rapenburg 70.

Clevis is gefascineerd door het verschijnsel plaats in relatie tot oorsprong en eindbestemming. Haar onderzoek richt zich op plaatsen van betekenis en herinneringsplaatsen, en op vergankelijkheid en transitie. De belangrijkste onderzoeksvraag is hoe zij haar werk zodanig kan presenteren dat de werken zelf ook weer een nieuwe betekenisvolle plaats worden. Clevis neemt de beschouwer mee op een reis door ruimte en tijd. Zij deed onderzoek in Rome en Pompeii en vond frappante gelijkenissen tussen het huis voor de levenden en het huis voor de doden, de antieke graftomben, waarbij de drempel naar de hortus, de overgang naar een andere wereld, een speciale plaats inneemt. In de Oude UB bouwde Clevis de belangrijkste kamer van het klassieke atriumhuis, het tablinum of Familiekamer, met de drempel naar de tuin van Rapenburg 70. In dit huis toont zij haar fotowerken. De oude vitrines, oorspronkelijk boekenkasten, werden omgebouwd tot Wunderkammer. Daarnaast worden een maquette van het complete huis en een film over ‘Het huis dat zou zijn’ getoond.

Last Modified: 07-10-2013