Gerard Unger Doctoral Degree

On Thursday 5 September at 4.15 p.m. at the Academiegebouw Leiden, Prof. Gerard Unger will defend his doctoral project:

Alverata, a present-day, European typeface with roots in the middle ages

The thesis is in three parts. Part one documents the conditions under which Romanesque capitals developed and were used in inscriptions, and the characteristics left behind in them by stonemasons and their clients and masters, culminating in the concept underlying Romanesque capitals in inscriptions. Part two treats of the precursors of Alverata in the twentieth and twenty-first centuries, and from there moves on to discuss the present conditions for and ingredients of a type design and hence to the twenty-first-century concept. Part three describes the synthesis of the two concepts and of Romanesque and contemporary elements. The type specimen, part of the conclusion, is visible evidence of the successful combination of ideas and letterforms from the Romanesque period and our own times.

 A presentation will be held at the Meermanno Museum, Prinsessegracht 30, The Hague, on Thursday 4th, at 3.00 p.m., to which you are cordially invited.

 

Promotie Gerard Unger

Donderdag 5 september 2013 16.15 uur Academiegebouw Leiden

De titel van het proefschrift is:

Alverata, hedendaagse Europese letters met wortels in de middeleeuwen

Het proefschrift telt drie delen. Het eerste deel is de documentatie van de condities waaronder de romaanse kapitalen in inscripties gestalte kregen en van de karakteristieken die de makers van inscripties en hun opdrachtgevers achterlieten, uitmondend in het concept achter de romaanse kapitalen in inscripties. Het tweede deel behandelt de antecedenten van de Alverata in de twintigste en de eenentwintigste eeuw en leidt tot de actuele condities en ingrediënten voor een letterontwerp en tot het eenentwintigste-eeuwse concept. Het derde deel beschrijft de synthese van de beide concepten, van de romaanse en de eigentijdse elementen. De letterproef, deel van de conclusie, is het zichtbare bewijs van de geslaagde combinatie van ideeën en lettervormen uit de romaanse periode en onze tijd. 

Op 4 september vindt in Museum Meermanno, Prinsessegracht 30,
Den Haag, een presentatie plaats, om 15.00 uur; u bent hier hartelijk welkom.


Last Modified: 26-08-2013