Falk Hübner Doctoral degree

Composer and artistic researcher Falk Hübner is the tenth doctoral student to receive a PhD from Leiden University after having completed the docARTES doctoral programme in music, organized by the Orpheus Institute in Ghent.
On Wednesday 13 November at 11.15 a.m., at the Academiegebouw Leiden, Rapenburg 73, Falk Hübner will defend his thesis:

Shifting Identities
The Musician as Theatrical Performer

The focus of the research lies in the approach of reducing, denying, or taking away essential elements of music making in order to let the musician become theatrical. By systematically leaving out certain specific musical abilities and performative actions of the professional musician on the one hand, and on the other hand using these abilities - as for example the ability to execute and remember complex rhythms, or using originally "musical" movements such as finger articulations playing an instrument as choreographic material - music-theatrical works have been created as artistic outcomes of the research. Four of these works have been combined into a series of performances and installations, "Sounds of Absence", to be performed on November 8 at 15.00 and 19.00 p.m. in the November Music Festival in Den Bosch, Theater Artemis, Predikheerenpoort 50. In this series, the audience is guided through the building. Each work populates a different space and seeks to make "something else" visible, it develops and demonstrates new types of task performance in order to let the musician become theatrical.

 

PROMOTIE FALK HÜBNER 

Op woensdag 13 november om 11.15 u. zal Falk Hübner zijn proefschrift:

Shifting Identities
The Musician as Theatrical Performer

verdedigen in het Academiegebouw, Rapenburg 73 in Leiden.

De focus van het onderzoek ligt in het fenomeen ‘reductie’, het wegnemen van essentiële elementen van het muziek maken, teneinde de musicus theatraal te laten worden. Door specifieke muzikale vaardigheden en performatieve uitingen van de musicus weg te nemen aan de ene kant, en op hetzelfde moment deze juist te gebruiken - zoals het vermogen complexe ritmes uit te voeren en te onthouden, of bijvoorbeeld door een oorspronkelijk "muzikale" activiteit, zoals vingerbewegingen tijdens het spelen, als choreografisch bewegingsmateriaal in te zetten - is een aantal muziektheatrale werken gemaakt als artistiek resultaat van het onderzoek. Hiervan is het vierluik "Sounds of Absence" samengesteld, dat als artistieke presentatie van het onderzoek zal worden getoond tijdens het November Music Festival in Den Bosch, op 8 november a.s. te 15.00 en 19.00 u. in Theater Artemis, Predikheerenpoort 50. Het publiek wordt door het gebouw geleid, ieder werk wordt in een andere ruimte gespeeld en probeert "iets anders" zichtbaar te maken, om uiteindelijk nieuwe manieren van "task performance" te ontwikkelen die de musicus "theatraal" kunnen maken.


 


Last Modified: 23-10-2013