Encounters between art and science

‘Ontmoetingen tussen kunst en wetenschap’ is a series of dialogues between artists and scientists, organized by Studium Generale of Leiden University, the University of the Arts The Hague (Lectorate Art Theory & Practice), the Academy of Creative and Performing Arts, West The Hague and the Paard van Troje. This event is part of the programme organized on the occasion of Leiden University’s 88th lustrum. Andrea van Pol will be the chair of these meetings, reflecting on the role of both the world of art and science and their mutual relationship in modern society. 

The upcoming sessions will take place on June 6 and 23.

On June 6, Marileen Dogterom, chairman in Bionanoscience at the TU Delft and Professor of Biophysics at Leiden University will enter into a dialogue with Francine Houben, creative director of Mecanoo. During the session of June 23, Bas Haring, Professor at Leiden University will be entering into a dialogue with trumpet player and orchestra leader Colin Benders, aka Kyteman.

More information about the upcoming sessiones here:

http://www.voorzieningen.leidenuniv.nl/studium-generale/ontmoetingen-kunst-wetenschap/23-juni.html

http://www.voorzieningen.leidenuniv.nl/studium-generale/ontmoetingen-kunst-wetenschap/9-juni.html


‘How does our society benefit from this?’ is a question that artists and scientists are often confronted with these days. In the course of centuries, artists and scientists have been gaining an ever-growing position of autonomy, yet we seem to have arrived at a turning point. Scientists are now expected to focus their attention more on matters relevant to our modern society and artists are expected to show in what way their works of art matter to society and its current challenges. Another striking development is that the arts and sciences are more often seeking ways in which to collaborate.

The purpose of these encounters is that prominent artists and scientists enter into a dialogue with each other, discussing questions such as ‘what is the relation between art and science?’, ‘what is their relevance to society?’, ‘what drives artists and scientists to do their work and what is the role of creativity?’, ‘what is the importance of room for failure?’, ‘what is the value of fundamental research and autonomous art?’ and ‘what is the current situation regarding artistic freedom and freedom in science?’.

The series consists of six dialogues and is taking place in the Paard van Troje, Prinsegracht 12, Den Haag on April 14 and 28, May 12 and 26 and June 9 and 23 at 19.30. The dialogues will be Dutch-spoken.

Tickets can be bought online (website Paard van Troje) or at the box office.

For more specific information on the programme and speakers, please visit: http://www.voorzieningen.leidenuniv.nl/studium-generale/ontmoetingen-kunst-wetenschap/

Nederlandse versie

 

Het programma ‘Ontmoetingen tussen kunst en wetenschap’ is een samenwerking tussen Studium Generale Universiteit Leiden, de Hogeschool der Kunsten Den Haag (Lectoraat Kunst Theorie & Praktijk), de Academie der Kunsten van de Universiteit Leiden, West Den Haag en het Paard van Troje. Tevens maakt deze activiteit deel uit van het programma van het 88e lustrum van de Universiteit Leiden. In deze reeks ontmoetingen gaan gerenommeerde kunstenaars en wetenschappers met elkaar in gesprek. De zes gesprekken vinden plaats onder leiding van Andrea van Pol.

Wat heeft de maatschappij hier nu aan? Met deze vraag worden kunstenaars en wetenschappers steeds vaker geconfronteerd. Kunsten en wetenschappen hebben in de loop van de afgelopen eeuwen een steeds autonomere positie verworven, maar momenteel lijkt er een kentering gaande. Zo krijgen de wetenschappen de opdracht zich meer te richten op maatschappelijk belangwekkende vraagstukken en van de kunsten wordt gevraagd dat zij hun maatschappelijke relevantie aantonen. Tegelijk valt op dat kunsten en wetenschappen steeds vaker samenwerken.

Wat is de relatie tussen kunst en wetenschap? Hoe zien beide domeinen hun maatschappelijke functie? Wat zijn de drijfveren van wetenschappers en kunstenaars en wat is de rol van creativiteit? Hoe belangrijk is ruimte om te falen? Wat is de waarde van fundamenteel onderzoek en van autonome kunst? En hoe staat het ervoor met artistieke vrijheid en de vrijheid van wetenschap? Deze en andere vragen vormen de leidraad in deze serie ontmoetingen, waarin we reflecteren op de maatschappelijke rol van beide werelden en hun wederzijdse relatie.

De ontmoetingen vinden plaats op 14 en 28 april, 12 en 26 mei en 9 en 23 juni om 19.30 uur in het Paard van Troje, Prinsegracht 12, Den Haag. 

Tickets kunnen online gekocht worden via de website van het of aan de kassa van het Paard van Troje. Op vertoon van studentenpas of CJPkaart krijgt u €2,50 korting. Let op: je kunt alleen tickets met studenten- en CJP-korting kopen aan de dag- en avondkassa en dus niet via de website.

Meer gedetailleerde informatie over het programma en de sprekers is te vinden op: http://www.voorzieningen.leidenuniv.nl/studium-generale/ontmoetingen-kunst-wetenschap/     

Last Modified: 03-06-2015