Cathy van Eck Doctoral degree

Composer, performer and sound artist Cathy van Eck is the twelfth doctoral student to receive a PhD from Leiden University after having completed the docARTES doctoral programme in music, organized by the Orpheus Institute in Ghent.

On Tuesday 17 December at 16.15 a.m., at the Academiegebouw Leiden, Rapenburg 73, Cathy van Eck will defend her thesis:

Between Air and electricity. Microphones and loudspeakers as musical instruments.

On the day before, Monday 16 December at 20.00 p.m., Cathy van Eck will give a concert at Korzo Theatre, Prinsestraat 42, The Hague where she will perform her own works developed within the framework of her doctoral research programme. This concert is free entry.

On Tuesday 17 December at 11.30 a.m., at the Varesezaal, Royal Conservatory, Juliana Van Stolberglaan 1, The Hague, she will give a lecture concerning the main axes of her doctoral research.

 

Cathy van Eck's research takes the artistic use of the devices that bring sound waves into electricity and back as its central focus point; they are commonly called microphones and loudspeakers. From the 1950s on, microphones and loudspeakers started to play a crucial role not only in the mere reproduction of sound, but also in the creation of music. Composers and musicians often described these new possibilities of using microphones and loudspeakers as musical instruments. This resulted not only in many pieces and performances that used microphones and loudspeakers in unusual ways but also in many new possibilities for musical composition. Confronted with microphones and loudspeakers through her own practice as a composer using electro-acoustic media, Van Eck investigated how microphones and loudspeakers could become musical instruments. This resulted in 28 compositions and a written dissertation in which van Eck elaborates upon unique features of music composed with microphones and loudspeakers. 

 

PROMOTIE Cathy van Eck

 

Op dinsdag  17 december 2013 om 16.15 uur zal Cathy van Eck haar proefschrift

Between air and electricity. Microphones and loudspeakers as musical instruments

verdedigen in het Academiegebouw, Rapenburg 73 in Leiden.

De dag ervoor, op 16 december om 20.00 uur, zal Cathy van Eck een concert geven in het Korzo Theater, Prinsestraat 42 in Den Haag. In dit concert zal ze haar eigen werk, dat ze ontwikkelde in het kader van haar onderzoekstraject, ten gehore brengen. Toegang is gratis.

Op dinsdag 17 december om 11.30 uur, zal ze in de Varesezaal, Koninklijk Conservatorium, Juliana van Stolberglaan 1, Den Haag, een lezing over de hoofdlijnen van haar promotieonderzoek geven.

 

Cathy van Eck's onderzoek richt zich op het artistieke gebruik van microfoons en luidsprekers, de apparaten die geluidsgolven omzetten in elektriciteit en omgekeerd. Vanaf het midden van de twintigste eeuw spelen microfoons en luidsprekers niet meer alleen een cruciale rol in geluidsreproductie, maar ook in het creëren van muziek. Componisten en musici beschreven de nieuwe mogelijkheden die ontstonden, zoals het inzetten van microfoons en luidsprekers als muziekinstrumenten. Dit resulteerde niet alleen in veel nieuwe stukken en uitvoeringen, waarin microfoons en luidsprekers op ongebruikelijke manieren werden ingezet, maar ook in nieuwe mogelijkheden wat het componeren zelf betreft. Door de confrontatie met microfoons en luidsprekers in haar compositorisch werk met gebruik van elektroakoestische media, onderzocht van Eck op welke manieren microfoons en luidsprekers muziekinstrumenten kunnen worden. Dit resulteerde in 28 composities en een dissertatie waarin van Eck onderzoekt wat de unieke kenmerken van het componeren met microfoons en luidsprekers kunnen zijn.

Last Modified: 26-11-2013